Ana içeriğe atla
Image
Ağlar platformlar
Share

The Platform of European Social NGOs - Avrupa Sosyal STÖ Platformu

Güncelleme Tarihi
08.04.2022
Avrupa Sosyal STÖ Platformu (Sosyal Platform) sosyal sektörde aktif olan Avrupa kökenli sivil toplum kuruluşlarının, federasyonların ve ağların birliği olarak 1995 yılında kurulmuştur. Sosyal Platform, üye örgütlerinin ilgilendikleri konuları duyurmak yoluyla sosyal adaleti ve katılımcı demokrasiyi desteklemektedir. Sosyal Platform ve üyeleri, eşitlik, dayanışma, ayrımcılık karşıtlığı ilkelerinin ilerletilmesi, herkes için temel hakların desteklenmesi ve saygı gösterilmesi için çalışmaktadır.
Şehir:
Yurt Dışı
Ülke:
Belçika

Amaçlar ve Çalışma Şekli

Sosyal Platform'un hedefleri şunlardır:

  • Yoksulluğun ve sosyal dışlamanın ortadan kaldırılması,
  • Her türlü ayrımcılığın engellenmesi ve herkes için eşitliğin teşvik edilmesi,
  • Yaşamın bütün alanlarında kadın ve erkek arasında eşitliğin tesis edilmesi,
  • Katılımcı demokrasinin desteklenmesi,
  • Sosyal STÖ’lerin AB düzeyinde yapılandırılmış sivil diyaloğa dâhil olmaları,
  • Yoksulluk, dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalan veya risk altındaki kişilerin kendilerini etkileyen karar alma süreçlerine katılımı.

Sosyal Platformun üyeleri, STÖ’lerin insan haklarının korunması, ilerletilmesi ve herkesin katılımına dayanan eşitlikçi bir toplumun teşvik edilmesinde anahtar bir rol oynadıkları konusunda ısrar eder. Avrupa kökenli sosyal STÖ’ler ile Avrupa Birliği kurumları arasında sivil diyaloğu geliştirmeye ve güçlendirmeye çalışır.

Üyelik ve Üyelik Koşulları

Sosyal Platform 1995 yılında kurulduğundan beri büyümüş ve etkin hale gelmiştir. Avrupa Birliği'ndeki toplumsal sivil toplum sektörünün geniş bir yelpazesini kapsayan her AB üyesi ülkede yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde 2800'den fazla ulusal organizasyon, dernek ve diğer gönüllü grupları temsil etmektedir.

Bunlar, kadın örgütleri, yaşlı insanlar, engelliler, yoksulluktan etkilenen insanlar, gençler, çocuklar ve aileler, gey ve lezbiyen ve transseksüellerdir. Üye örgütlenmeler arasında sosyal adalet, evsizlik, yaşam boyu öğrenme, sağlık ve üreme hakları veya ırkçılık gibi konularda kampanyalar da bulunmaktadır.

Sosyal Platform’da tam üyeler ve ortak üyeler olmak üzere iki çeşit üye grubu bulunmaktadır. 

İletişim

Adres: Platform of European Social NGOs

Square de Meeds 18  B-1050 Brussels / Belgium

Tel: +32 (0) 2 51137 14
E-posta: [email protected]

Web Sayfası: https://www.socialplatform.org/ 

Facebook: https://www.facebook.com/socialplatform 

Twitter: https://twitter.com/social_platform

Flickr: https://www.flickr.com/photos/socialplatform

Image
dijital

Herkes Dijital Sever Eğitimine Başvur

STOK Herkes Dijital Sever Eğitimleri Haziran Ayında Ankara'da Başlıyor.