Ana içeriğe atla
Image
Ağlar platformlar
Share

Women in Development Europe (WIDE) - Gelişen Avrupa'da Kadınlar

Güncelleme Tarihi
08.04.2022
WIDE kalkınma STÖ’leri, toplumsal cinsiyet ve insan hakları aktivistlerinden oluşan bir Avrupa ağıdır 1985 yılında kurulmuştur. WIDE, uluslararası ekonomi ve kalkınma politikalarını izler ve etkiler; feminist bir bakış açısıyla çalışır. WIDE'in çalışmaları, daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin gelişmesinin temeli olarak düşünülen kadın hakları üzerine kuruludur.
Şehir:
Yurt Dışı
Ülke:
Belçika

Amaçlar ve Çalışma Şekli

WIDE, cinsiyet eşitliği ve herkese eşit haklar sağlayacak olan sosyal adalet ve ayrıca politik, sosyal ve ekonomik yaşamın bütün alanlarında kaynaklara ve fırsatlara eşit erişim üzerine kurulu bir dünya amaçlar.

WIDE'in temel faaliyetleri lobi yapmak, savunuculuk ve bilinç geliştirmektir. WIDE politik, ekonomik ve sosyal dinamiklerin karmaşıklığı konusunda bilinç oluşturur; Avrupa ve uluslararası politikaların (AB ve Dünya Ticaret Örgütü gibi) kadınların yaşamları ve cinsiyet ilişkileri üzerindeki etkisini analiz eder.

WIDE cinsiyete duyarlı politikalar benimsemeleri için DTÖ ve Birleşmiş Milletler gibi AB ve uluslararası kurumlara lobi yapar. Ayrıca, Pekin Eylem Platformu ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) gibi kadın hakları araçlarının uygulanmasını izler.

Üyelik ve Üyelik Koşulları

WIDE üyeliğinin iki farklı çeşidi vardır: tam üyelik (oy hakkı ile beraber) ve sınırlı üyelik (oy hakkı olmaksızın). Üyelik, yıllık olarak toplanan genel kurulda ve aynı zamanda yıllık konferansta ele alınır.

WIDE, Avrupa temelli bir ağdır.

Üyelik koşulları şunlardır:

  • Avrupa'da yaşıyor olmak,
  • WIDE'in vizyonunu paylaşmak,
  • Yıllık üyelik aidatını ödemek suretiyle WIDE'in çalışmalarına katkıda bulunmak.

Üyelik başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

İletişim 

Adres: WIDE Posta Adresi
Rue de la Sablonnière, 18, 1000 Bruxelles, Belgium

E-posta: [email protected]

İletişim için e-posta adresi ya da facebook sayfası kullanılmalıdır.

Web Sayfası: www.wideplus.org

Twitter: www.twitter.com/FeministWIDE 

Facebook: www.facebook.com/FeministWIDE

Image
dijital

Herkes Dijital Sever Eğitimine Başvur

STOK Herkes Dijital Sever Eğitimleri Haziran Ayında Ankara'da Başlıyor.