Ana içeriğe atla
Image
Ağlar platformlar
Share

Women for Water Partnership (WfWfW) - Su İçin Kadın, Kadın İçin Su Ortaklığı

Güncelleme Tarihi
08.04.2022
Women for Water Partnership (WfWfW) sürdürülebilir kalkınma-su-yoksulluk-cinsiyet bağlamında aktif ve etki düzeyi yüksek faaliyetler yürüten mevcut yerel, ulusal ve uluslararası kadın örgüt ve ağlarının stratejik ve aktif bir birliği niteliğindedir. Ortaklık, 2004'ün Nisan ayında gerçekleşen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu 12. Toplantısı esnasında oluşturulmuştur. WfWfW, 2017 itibari ile 134 ülkede 27 organizasyon ile işbirliği içerisindedir.
Şehir:
Yurt Dışı
Ülke:
Hollanda

Amaçlar ve Çalışma Şekli

WfWfW ortaklığının temel amacı, sürdürülebilir su yönetimine ilişkin olarak evrensel boyutta belirlenmiş ilkeleri gündelik uygulamalar hâline getirmek yoluyla su yönetimi uygulamalarını geliştirmektir.

Üyelik Kriterleri

1 Mart 2004 tarihinden bu yana Women for Water veritabanı çevrimiçi hâle gelmiştir. Veritabanında, mevcut faaliyetler ve girişimler hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu yolla toplum bazlı bir IWRM içerisinde arz ve talep bağlantısını kurmak için bir araç oluşmaktadır.

Ortaklığa dâhil olmak yoluyla konu hakkındaki güncel gidişat takip edilebilir ve eşitlikçi bir sürdürülebilir kalkınma yolunda çalışan kadın örgütleri, yerel hükümetler ve özel sektör temsilcileri ile iş birliği hâlinde ortak adımlarla yürünebilir.

İletişim

E-posta: [email protected] 

Web Sayfası: www.womenforwater.org

Facebook: www.facebook.com/WomenForWater 

Twitter: www.twitter.com/WfWPartnership 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/women-for-water-partnership/?trk=top_nav_home

Youtube: www.youtube.com/user/CommunicationWfWP 

Image
dijital

Herkes Dijital Sever Eğitimine Başvur

STOK Herkes Dijital Sever Eğitimleri Haziran Ayında Ankara'da Başlıyor.