Ana içeriğe atla
Image
gençlik
Share

#AlanıGenişlet Paneli- GoFor

Gençlik Örgütleri Forumu Türkiye’de gençlik hakları ve gençlik politikaları alanında çalışan bir ağdır. 65 gençlik örgütünden oluşan bu ağ, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkıda bulunmak için gençlerin demokratik katılımının, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılması, bu mekanizmalarda temsiliyetinin artırılması ve evrensel standartlarda bir gençlik politikasının savunuculuğunu yapmaktadır. 

#alanıgenişlet Paneli  

Bu amaca uygun olarak gençlik örgütlerinin desteklenmesi, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı, gençlerin güçlendirilmesi anlamına gelir. Yaptığımız Gençlik Örgütlerinin Durum Tespiti ve İhtiyaç Analizi -2020 araştırmasının sonuçlarına göre; gençlik örgütlerinin yarısının profesyonel çalışanı bulunmamaktadır. Bununla birlikte profesyonel çalışanı olmamasına rağmen bu örgütler gönüllülük esası ile projeler geliştirmektedir. Gençlik örgütlerinin en öncelikli ihtiyacı fon kaynaklarına erişmek olarak belirtilmiştir. Pandemi sürecinde ise araştırmaya katılan gençlik örgütlerinin yaklaşık %40’ı faaliyetlerine devam edememiştir. Bunun en önemli nedeni olarak ise fon kaynaklarına erişimde artan zorluklar gösterilmektedir. Araştırmanın yanı sıra GoFor üye örgütleri ile yapılan görüşmeler de bu sonuçları desteklemektedir. 

BONN Süreci adı da verilen ve Avrupa genelindeki gençlik çalışmaları ve politikalarını geliştirip güçlendirmek için düzenlenen 3. Avrupa Gençlik Çalışmaları Kongresi Sonuç Bildirisi’nde de özellikle gençlik çalışmalarında artan talep ve beklentilerin karşılanması adına çalışmaların fonlanmasına daha fazla yatırım yapılmasını gerekli görür. 

Bu veriler ışığında Türkiye’nin demokratik yapısını desteklemek için gençlik örgütlerinin daha fazla desteklenmesini bir gereklilik olarak görüyor; bu toplantı aracılığı ile gençlik örgütleri, gençlik çalışanları ve gençler ile gençlik örgütlerinin ve gençlerin ihtiyacını anlama, gençlik çalışmalarındaki desteklenme talebini görünür kılma, kurumlarınız vizyonu ile gençlerin desteklenmesinin gerekliliği arasında bağlantı kurma, amaçlarıyla bir araya getirmek istiyoruz.
 

alanı genişlet 6
alanı genişlet 6
alanı genişlet 1
alanı genişlet 1
alanı genişlet 2
alanı genişlet 2
alanı genişlet 3
alanı genişlet 3
alanı genişlet 4
alanı genişlet 4
alanı genişlet 5
alanı genişlet 5
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
İlgili Eğitim