Ana içeriğe atla
Image
Haber yatay görseli
Share

Avrupa Birliği Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları II Çalıştay Çağrısı

04.03.2019
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Nisan ayında Avrupa Komisyonu'nun Jean Monnet Programı çerçevesinde Avrupa Birliği  Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Çalıştayı düzenleyecek.   
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Nisan ayında Avrupa Komisyonu'nun Jean Monnet Programı çerçevesinde Avrupa Birliği  Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Çalıştayı düzenleyecek. 
 
Toplumsal cinsiyet ve kalkınma çalışmalarına AB boyutunu dahil etmeyi ve AB'nin toplumsal cinsiyet politikalarının kadının kalkınması üzerindeki etkisini tartışmaya açmayı hedefleyen çalıştayda “AB cinsiyet eşitliğini nasıl teşvik ediyor?”, "AB dış ilişkileri yoluyla kadınların ve kızların hayatlarını nasıl dönüştürmektedir?", “AB toplumsal cinsiyet politikaları, Türkiye'de ve diğer AB üyesi olmayan ülkelerde cinsiyet eşitliğini hangi koşullarda ve ne ölçüde etkileyebilmektedir?", "Türkiye'de aciliyet taşıyan toplumsal cinsiyet eşitsizliği konuları nelerdir?", "Siyasi karar vericiler, uygulayıcılar ve sivil toplum, sürdürülebilir kalkınma için toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl tesis edebilirler?", “Daha fazla toplumsal cinsiyet eşitliği için bu paydaşlar arasında işbirliği nasıl teşvik edilebilir?” soruları toplumsal cinsiyet, AB ve kalkınma çalışmalarının bakış açıları etrafında ele alınacak.
 
 
AB ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında akademi ve akademi dışındaki çevreler arasında bilgi ve tecrübe akışını sağlamayı ve yeni araştırma grupları oluşturmasına katkı sağlamak hedefiyle düzenlenen çalıştay Türkiye genelinde tüm akademisyenlerin, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, karar vericiler, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve genel olarak halk olmak ilgilenen tüm paydaşların katılımına açık olarak düzenleniyor.
 
Çalıştayda sunulacak bildirilerin disiplinler arası olması, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Eğitim, Felsefe ve Sosyal Hizmetler alanlarının bir ya da birkaçını içermesi teşvik edilirken, çalıştayda sunulacak metodolojik, ampirik ve teorik bildiriler listelenenlerle sınırlı olmamakla birlikte şu konuları kapsayabilecek; 
 • AB'nin toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve politika yapımı
 • Sivil toplum, cinsiyet eşitliği ve AB
 • Karar verme sürecinde kadının temsili
 • Eğitim, toplumsal cinsiyet ve AB
 • AB politikasının cinsiyete dayalı etkisi
 • Toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması ve politika yapımında feminist teori
 • AB, Suriyeli kadın sığınmacılar ve mülteciler
 • Toplumsal Cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği
 • Bilim, teknoloji ve yenilik alanında kadınlar
 • Toplumsal Cinsiyet ve girişimcilik
 • Akademide Toplumsal Cinsiyet eşitliği
 • Yapısal değişim ve kurumsal cinsiyet eşitliği planları (işe alım, terfi, kariyer, iş-yaşam dengesi, aile, çalışma saati organizasyonu, vb.)
 • Cinsel taciz, cinsiyete dayalı şiddet ve cinsiyetçi davranışları ele almak ve önlemek
 • Türkiye'de toplumsal cinsiyet/kadın politikalarının gelişimi ve AB'nin etkisi

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen “Kadının Kalkınması ve Toplumsal Cinsiyet Politikalarına AB'nin Rolü (WDEGP)” Jean Monnet Modülü'nün bir parçası olarak organize edilen çalıştay 25 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü’nde gerçekleşecek. Çalıştaya katılmak isteyenler genişletilmiş bildiri özetlerini (1000 kelime) 6 Nisan 2019a kadar aşağıdaki elektronik posta adreslerine gönderebilirsiniz. 

Dr Rahime Süleymanoğlu-Kürüm, [email protected]
İstanbul Gedik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 
Dr Firdevs Melis Cin, [email protected]; [email protected]
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Öğretim Üyesi;
Lancaster Universitesi, İngiltere, Öğretim Üyesi

Çalıştaya dinleyici olarak katılmak isteyenler “WDEGP Çalıştay Katılımı” başlığı ile [email protected] e-posta ile gönderilmelidir.

Kaynak

İlgili Dosyalar:

 1. BAŞLIK YOK [JPG] [185.77K]
Share
İlgili İçerikler