Ana içeriğe atla
Image
Haber yatay görseli
Share

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 2020 Dönemi Başvuruları Açıldı

22.04.2020
Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, hak temelli sivil toplum örgütleri ve sivil inisiyatiflerin kapasitelerini desteklemek üzere Mayıs-Kasım 2020 dönemi için başvuruları almaya başladı. 

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, hak temelli sivil toplum örgütleri ve sivil inisiyatiflerin kapasitelerini desteklemek üzere Mayıs-Kasım 2020 dönemi için başvuruları almaya başladı. 

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi yeni dönemde yerel katılım alanında çalışan (yerel yönetimlerle işbirliği yapan ya da yapmak isteyen, yerelin ihtiyacına yönelik katılım odaklı faaliyetler yürüten) ya da çalışmayı planlayan sivil toplum örgütleri ve tüzel kişiliğe sahip olmayan sivil inisiyatiflerin başvuruları önceliklendirecek. Program, Türkiye’deki bütün illerden başvuruya açık.
 
Programın amacı nedir?
 
Program, yerel katılım alanında çalışan (yerel yönetimlerle işbirliği yapan ya da yapmak isteyen, yerelin ihtiyacına yönelik katılım odaklı faaliyetler yürüten) sivil toplum örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin önceliklerini belirlemelerini sağlayarak kurumsal kapasitelerini geliştirmelerini desteklemeyi amaçlar.  Örgütlerin kendilerine odaklanmaları sağlanarak hem kurum içinde sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, hem de örgütsel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.
Böylece farklı sosyal sorunlara yönelik farklı çözümler üreten birlikteliklerin sayısının artmasına katkı yapılacak; toplumda ve sivil toplum düzleminde çok seslilik ve sorun çözme becerisinin artması için demokratik bir kültürün gelişmesi teşvik edilmiş olacak.
 
Program hangi tarihler arasında?
 
Program Mayıs 2020 ve Kasım 2020 arasında toplam 6 ay süre ile online olarak gerçekleştirilecek.
 
Aranan özellikler
 • Yerel katılım alanında çalışmak (yerel yönetimlerle işbirliği yapmak ya da yapmak istemek, yerelin ihtiyacına yönelik katılım odaklı faaliyetler yürütmek) ,
 • Kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğe sahip olmak (dernek, vakıf, vb.) ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan ve bir sosyal sorunu çözmeye yönelik faaliyet yürüten bir sivil inisiyatif olmak,
 • Tüzel kişiliği bulunsun ya da bulunmasın ilgili sivil oluşum bünyesindeki ekibin en az 1 yıldır beraber çalışıyor olması,
 • Tüzel kişiliği olmayan sivil inisiyatiflerin en az 5 kişilik bir ekibe sahip olması
 • Programın faaliyetlerine sürekli olarak katılacak iki kişinin bulunması,
 • Tüm ekibin Mayıs – Kasım  2020 döneminde program bünyesinde odaklanılacak konulara  yönelik motivasyon, zaman ve kapasiteye sahip olması,
 • Hak temelli bir yaklaşımla sosyal sorunların çözümüne odaklanılması,
 • Kurumun ihtiyaçlarıyla Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin sağlayacağı katkıların örtüşüyor olması.
Program nasıl bir yaklaşımla yürütülüyor?
 • 2020 Kuluçka Dönemi dijital araçlar kullanılarak online bir program olarak gerçekleşecektir.
 • Her kurumdan en az iki kişinin Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin online etkinliklerine katılarak (toplantı, atölye/eğitim saatleri çalışan dostu biçimde kurgulanmaktadır) kurum ile Kuluçka Merkezi arasındaki ilişkiyi yürütmeleri beklenir. Ayrıca bu katılımcılar, kendi kurumlarının gelişimleriyle ilgili ihtiyaçlarını ortaya çıkartmalarına yönelik desteklenecek, her kurumun kendi belirlediği ihtiyaçlardan birine odaklanılarak ilgili bir mentor ile eşleşmeleri sağlanacaktır.
 • Süreç, Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi ekibi ve diğer uzmanların hayata geçireceği online atölyelerle desteklenecektir. Atölyeler konuyla ilişkili strateji geliştirme, kurum için karar verme süreçleri, örgüt yönetimi, proje yönetimi, iletişim, kaynak geliştirme, savunuculuk ve yerel katılım gibi çeşitli konularda olabilir. Atölye programı, bahsedilen kapasite geliştirme başlıkları altında, program içinde yer alan sivil oluşumların ortaklaşan ihtiyaçlarına göre şekillenecektir.
 • Kurumlar kendi belirledikleri zaman aralığında mentorlarla üzerinde çalışmak istedikleri konu çerçevesinde online toplantılar düzenleyerek süreci ilerletecektir.
 • Bu çalışmalara ek olarak gerekli olduğu durumlarda  kuruma özel farklı destek mekanizma ve araçları geliştirilebilir.
 • Yapılacak değerlendirme sonucu programa 12 STÖ / sivil inisiyatif kabul edilecektir.
 
İmkanlar;
 • Sosyal Kuluçka Merkezi ekibinden danışmanlık,
 • Kurumun ihtiyacına yönelik uzmanlığı bulunan bir mentor desteği,
 • Örgütsel ihtiyaçlara yönelik online atölye ve toplantılar,
 • Hukuki destek ağından yararlanma
Beklentiler;
 • Online programa katılım için gerekli dijital araçların kullanımına uygun teknik alt yapıya sahip olmaları (Program, online bir platform üzerinden yürütülecek, video özelliği bulunan iletişim ve katılım araçları kullanılacaktır. Kullanılacak online platform ve araçlar Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından sağlanacaktır. Bu araçların kullanımı için herhangi ücretli bir üyelik gerekmemektedir. Kullanılacak online araçların verimliliği açısından wifi bağlantısı ve mobil cihazlar yerine bilgisayar kullanımı önerilmektedir.)
 • Online toplantı ve atölyelere düzenli katılım,
 • Mentorla birlikte çalışma sürecini takip etmek,
 • Programa katılım için başvurudan kurumun haberdar olması,
 • Sosyal Kuluçka Merkezi ile süreci takip etmek, bu süreçte beklenilen bilgilendirme ve raporlamayı zamanında gerçekleştirmek.
Başvuru için tıklayın.
 
Detaylı bilgi için [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz.
Share
İlgili İçerikler