Ana içeriğe atla
Image
üye bildirimi
Share

Dernekler Kanunu’ndaki Düzenleme ve Örgütlenme Özgürlüğünü Nasıl Etkileyecek?

24.09.2020
Sivil Sayfalar tarafından hazırlanan Sesli Dosya Programı'nda 26 Mart 2020'de Dernekler Kanunu’nda yapılan değişikliklerin sivil topluma etkisini konuşuldu. Programa STGM Genel Koordinatörü Tezcan Eralp Abay ve Hak İnisiyatifi Derneği Genel Başkanı Mehmet Arif Koçer katıldı. 

Dernek üyelerin tümünün yetkili makamlara bildirilmesini zorunlu kılan değişikliğin örgütlenme özgürlüğünü kısıtladığını ve demokratik bir toplumda özgürlüklerin sınırlanmasındaki temel kriterlerden “orantılılık” ölçütüne uymadığını savunan Eralp ve Koçer, değişikliğin, iç hukuka ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesini öngördüklerini ifade etti.

dernekler kanunu düzenleme

Dernekler Kanunu'ndaki Değişiklik Ne Getiriyor?

Yapılan değişiklik, derneklerin işlemlerinin büyük kısmının elektronik ortamda yapabilmesine olanak sağlıyor. Bu değişiklik aynı zamanda Derneklere üyelerini raporlama yükümlülüğü getiren maddeler içeriyor. Buna göre, Dernekler, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlere ait bilgileri kırk beş gün içinde ilgili (il/ilçe) sivil toplumla ilişkiler birimlerine bildirmekle yükümlüler. Bu bildirimleri yapmayan dernek organlarına idari para cezası kesilmesi öngörülüyor.

Sesli Dosya Programını dinlemek için tıklayınız. 

Audio file