Ana içeriğe atla
Image
Manşet Yatay Görseli
Share

Dernekler Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik

03.10.2018
Resmi Gazete'de 1 Ekim'de yayınlanan yönetmeliğe göre, derneklerin üyelik kabul etme veya sonlandırma durumlarında beyanname verme süresini beklemeksizin 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi'ne (DERBİS) bildirim yapması gerekiyor.  

İçerik Alınlık Resmi

Resmi Gazete'de 1 Ekim'de yayınlanan yönetmeliğe göre, derneklerin üyelik kabul etme veya sonlandırma durumlarında beyanname verme süresini beklemeksizin 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi'ne (DERBİS) bildirim yapması gerekiyor.  

DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler ise bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirmek durumundalar.

1 Ekim 2018 tarihinden itibaren  geçerli olan yönetmeliğe göre dernekler kabul ettikleri her yeni üyenin kabulünde ve/veya üyelikten çıkarılması kararında bu işlemi gerçekleştirmekle yükümlü kılındı. 

"Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte" ilgili madde şöyle yer aldı; 

MADDE 1- 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusundaki “1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:” ve “1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:” alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, birinci fıkrada belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir. DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirirler” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-21’ inde yer alan Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sayfanın sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

Değişiklik kapsamında beyannamede üye bilgilerinin olduğu bölüme eklenen tabloyla birlikte kimlik bilgileri de girilecek. 
 
 
 
Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız. 
Share
İlgili Eğitim