Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Dicle Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek İlanı

13.08.2020
Dicle Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı için başvuruları almaya başladığını duyurdu. 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 650 bin TL kaynak ayrıldı.  Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanıyor. 
 
Programı Adı 2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Referans Numarası TRC3/20/TD
Başvuru Dönemleri
Başvuru Dönemleri KAYS Girişi İçin
Son Tarih
Temmuz-Ağustos Dönemi 31.08.2020 Pazartesi
Eylül-Ekim Dönemi 30.10.2020 Cuma
Kasım-Aralık Dönemi 29.12.2020 Salı
Programın Genel Amacı Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ve Ajansımız 2020 Çalışma Programı çerçevesinde yerelde yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine yönelik çalışmalara hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan konulara teknik destek sağlamaktır.
Programın Özel Amaçları
 • Özel Amaç 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi
 • Özel Amaç 2. Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması
 • Özel Amaç 3. Bölgede yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasıyla işsizliğin azaltılması ve Kaynak Verimliliği (Kalkınma Ajansları 2020 yılı teması)

UYARI: Özel amaç ve öncelik sıralamaları önem sırasını göstermemektedir. Değerlendirme kriterleri açısından bütün özel amaç öncelikler eşit öneme sahiptir.

Programın Toplam Bütçesi ve Öncelikler için ayrılan kaynak TOPLAM BÜTÇE: 650.000,00 ₺
 
 • Özel Amaç 1: 200.000,00 ₺
 • Özel Amaç 2: 200.000,00 ₺
 • Özel Amaç 3: 250.000,00 ₺
Sağlanacak Azami Destek Miktarı Eğitim için azami 25.000,00 ₺
Danışmanlık vb. için azami 50.000,00 ₺
Desteğin Süresi En fazla 6 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri)
 • Üretici Birlikleri ve Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
 • Üniversiteler
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler.
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,

2020 Yılı Teknik Destek Başvuru Dönemleri
Teknik destek başvuruları, Teknik Destek Programı’nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilir. 2020 yılı başvuru dönemleri ve son başvuru tarih ve saatleri tabloda gösterildiği gibidir:

Başvuru Dönemleri KAYS Girişi
İçin Son Tarih
Taahütname Teslimi
İçin Son Tarih
KAYS Girişi ve
Taahütname Teslimi
İçin Bitiş Saati
Temmuz-Ağustos Dönemi 31.08.2020 Pazartesi 31.08.2020 Pazartesi 17:00
Eylül-Ekim Dönemi 30.10.2020 Cuma 30.10.2020 Cuma 17:00
Kasım-Aralık Dönemi 29.12.2020 Salı 31.12.2020 Perşembe 17:00


Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberi ve eklerine buradan ulaşılabilirsiniz.

Share
İlgili İçerikler