Ana içeriğe atla

Irkçılığa Ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) Türkiye 4. İzleme Raporu

Avrupa Konseyinin bağımsız uzmanlardan oluşmuş izleme mekanizması olan Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), Türkiye hakkındaki dördüncü izleme dönemi raporunu yayınladı.
Yayın Yılı:
2011
Konu:
İnsan Hakları
Yayım Dili:
Türkçe, İngilizce
Yayınlayan:
Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI)
Share
09.02.2011

Avrupa Konseyinin bağımsız uzmanlardan oluşmuş izleme mekanizması olan Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), Türkiye hakkındaki dördüncü izleme dönemi raporunu yayınladı.

Ülkelerin asal faaliyetleri çerçevesinde, ülke bazında izleme çalışmaları yürüten, bu çalışmalar sayesinde her bir üye devletin ırkçılık ve hoşgörüsüzlük açısından durumunu inceleyip tespit edilen sorunlara çözüm önerileri ve teklifler sunan ECRI, dördüncü dönem raporunda Türkiye'deki gelişmeleri inceliyor ve tespit edilen sorunlarla ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Raporda Türkiye’deki azınlık gruplarının mensupları barışçı görüşlerini ve gayelerini ifade ettiklerinde, bu kişilerin Ceza Hukukunun belirli maddelerine göre cezalandırılmaya devam edilmekte olduğu kaydediliyor.

ECRI raporunda Türkiye’deki farklı azınlık gruplarının yasal durumlarındaki belirgin eşitsizliğin hala sürmekte olduğu; bu eşitsizliğin özellikle, Lozan Antlaşmasıyla güvence altına alınan ve Türkiye hukukunda gayrimüslim azınlıklar olarak kabul edilen (Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler) vatandaşlarla, bu Antlaşmanın hükümlerinden yararlanamayan diğer azınlık grupları arasında görüldüğü, bunun da, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmada bir ayrımcılığa yol açabileceğinin de altı çiziliyor.

ECRI, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 12 No.lu Protokolünün Türkiye tarafından en kısa zamanda kabul edilmesini talep etmekte; ve ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye ilişkin bir dizi uluslararası belgenin imzalanıp onaylanmasını tavsiye etmektedir. Anayasada, ceza kanununda, medeni kanunda ve idari kanunda yer alan ırkçılığa, ırk ayrımcılığına ve hoşgörüsüzlüğe karşı hükümlerin güçlendirilmesine yönelik bir dizi tavsiyede bulunuyor.

İlgili İçerikler
Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Ekim 2020

28
29
30
1
2
3
4
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1