Ana içeriğe atla

Suriçi’nde Çocukların Oyun Hakkını İzleme Raporu

Suriçi bölgesinde yaşayan çocukların oyun haklarını incelediği bu çalışmada; çocuk oyun alanlarının mevcut durum tespitinin yanı sıra, Suriçi bölgesinde 2010-2020 yılları aralığında geçirdiği radikal dönüşüm süreçleri, ilçenin fiziki koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri ile birlikte sahada elde edilen veriler ekseninde değerlendirilmektedir. 
Yazar / Editör:
Yazarlar Ekibi
Necla Korkmaz
Yeter Erel Tuma
Şerefhan Aydın
Alper Yalçın
Tasarım
Evin Su Bozdağ
Yayın Yılı:
2021
Konu:
Çocuk Hakları
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
Rengarenk Umutlar Derneği
Share
02.06.2021

Suriçi’nde çocukların oyun hakkını incelediğimiz bu rapor dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, araştırmanın metodolojisi yer almaktadır. Bu bölümde; araştırmada kullanılan yöntemler, örneklem seçimi, sınırlılıklar, veri analiz teknikleri gibi bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde, araştırmanın teorik çerçevesi yer almaktadır. Çocuk hakları bağlamında oyun hakkının çerçevesi, Türkiye’deki uygulama süreçleri ve dünyadan örnekleri yer almaktadır. Çalışmanın örneklemi olan Suriçi bölgesinin bağlı olduğu Sur Belediyesi’nin stratejik planları ve faaliyet raporları, çocuk hakları bağlamında belirlenen göstergeler; çocuk oyun alanları, çocuklara dair kültürel, eğitsel ve sosyal faaliyetleri incelenmektedir. Aynı bölümün bir diğer alt başlığında ise, 2010-2020 yılları arasında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm süreçleri, kent imar planı; Suriçi’nde bulunan toplam yeşil alanların mevzuata göre karşılaştırılması yapılmaktadır. Bununla birlikte 2015-2016 yılları arasında yaşanan silahlı çatışmaların ardından yıkılan yapıların, çocuk oyun alanlarına etkileri ele alınmaktadır. Yine Suriçi’nde bulunan parklar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün “Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri” başlıklı standartlarından esinlenerek oluşturduğumuz göstergelerle oyun alanlarının nitelikleri tespit edilmektedir. Üçüncü bölümde; araştırma problemlerimiz eksenin hazırladığımız anket ve mülakat formlarından elde ettiğimiz veriler grafik ve mülakatlar yorumlanmaktadır. Son bölümde ise; saha çalışmalarından elde edilen bulgulardan yola çıkarak, oyun hakkı kapsamındaki tüm aktörlere öneriler sunulmaktadır.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Ağustos 2022