Ana içeriğe atla

Türkiye’de Ayrımcılık Algısı: Türleri • Failleri • Boyutları

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, pek çok hak ihlalini de beraberinde getiren ayrımcılığı ve dezavantajlı grupların insan haklarına erişimini engelleyen ayrımcı pratiklerin türlerini, faillerini ve boyutlarını Türkiye özelinde ele aldığı sahanın çalışmasını "Türkiye’de Ayrımcılık Algısı: Türleri • Failleri • Boyutları" başlığıyla raporlaştırdı. 
Yazar / Editör:
Cem Özatalay, Seçil Doğuç
Yayın Yılı:
2018
Konu:
Araştırma
Yayım Dili:
Türkçe, İngilizce
Yayınlayan:
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Share

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, pek çok hak ihlalini de beraberinde getiren ayrımcılığı ve dezavantajlı grupların insan haklarına erişimini engelleyen ayrımcı pratiklerin türlerini, faillerini ve boyutlarını Türkiye özelinde ele aldığı sahanın çalışmasını "Türkiye’de Ayrımcılık Algısı: Türleri • Failleri • Boyutları" başlığıyla raporlaştırdı. 

'Mağdurlarının mevcut hak arama yollarına başvurmaması ayrımcılığı görünmez kılıyor'

Raporun ön sözünde gündelik hayatın olağan akışı içerisinde sıkça karşılaştığımız ve çoğunlukla üzerine düşünmediğimiz ayrımcılığı görünür kılmanın ve ayrımcılıkla mücadele etmenin eşitliğin tesisi açısından son derece önemli olduğu vurgusu yapılırken, ayrımcılığın toplumsal olarak içselleştirilmiş olması, mağdurlar için etkili önleme ve tazmin mekanizmalarının olmaması, mağdurlarının mevcut hak arama yollarına başvurmamasının ise ayrımcılığı görünmez kıldığı vurgulandı.

Araştırmanın ayrımcılığın insanların zihinlerinde nasıl yer aldığını, ayrımcılıktan ne anladıklarını ve toplumda yaygın olarak kimlere, hangi temellerde ayrımcılık uygulandığını, mağdurların ayrımcı pratikler karşısında aldıkları pozisyonların ne olduğunu kısmen de olsa ortaya koymayı hedefleyen çalışmanın saha araştırması Arş. Gör. Seçil Doğuç ve Doç. Dr. Cem Özatalay tarafından planlandı ve Türkçe ve İngilizce olarak raporlandı. Saha araştırması ise Bulgu Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirildi. 

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Temmuz 2024