Ana içeriğe atla

Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar

“Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar” adlı kitapta, Türkiye’de gönüllülüğün yasal durumu, gönüllülerin beklentileri, motivasyonları ve çalışma koşulları hakkındaki değerlendirmeler yer alıyor. 2019 yılında yürütülen Türkiye’de Gönüllülük Araştırması sonuçlarından yola çıkarak gönüllüğe dair sorunlar ve bu sorunların çözüm yöntemlerine odaklanıyor.
Yazar / Editör:
Prof. Dr. Emre Erdoğan
Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci
Prof. Dr. Nurhan Yentürk
Prof. Dr. Kübra Doğan-Yenisey,
Dr. Ayşe Beyazova
Gözde Durmuş
Laden Yurttagüler
Yayın Yılı:
2020
Konu:
Gönüllülük
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Share
09.12.2020

Türkiye’de gönüllülüğün yasal tanımının yapılmamış olması nedeniyle gönüllülerin hak ve sorumluluklarının düzenlenmesinin sivil toplum örgütlerine bırakıldığının vurgulandığı çalışmada, olası bir yasal düzenlemenin kapsaması gereken konular AB ülkeleriyle karşılaştırmalı bir perspektifle tartışılıyor.

Çalışmada, gençler ve çocuk alanında çalışan gönüllülere odaklanarak, gönüllüyle sivil toplum kuruluşu arasındaki ilişkinin etik sınırlarına değiniliyor. Yine kitapta gönüllülük yapmanın kendiliğinden aktif yurttaşlık ve sivil katılım anlamına gelmediğini vurgulanırken, STÖ’lerin gönüllüyle ilişkilerini katılımı teşvik edecek şekilde düzenlemeleri gerektiğinin altını çiziliyor.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Mayıs 2022