Skip to main content
Image
Haber yatay görseli
Share

Yeşil Ekonomi Derneği Proje Çalışanı Arıyor

26.12.2019
Yeşil Düşünce Derneği  Yeşil Ekonomi “Yeşil Yeni Düzen” Programı kapsamında İstanbul'da Beşiktaş'ta bulunan ofislerinde görevlendirmek üzere proje çalışanı arıyor. 

Yeşil Düşünce Derneği  Yeşil Ekonomi “Yeşil Yeni Düzen” Programı kapsamında İstanbul'da Beşiktaş'ta bulunan ofislerinde görevlendirmek üzere proje çalışanı arıyor. 

3 yıl boyunca sürecek Programın kapsamı şöyle, 
 • Yeşil Yeni Düzen tartışmalarının teorik arka planı konusunda kapasite oluşturulması
 • Konu ile ilgili Türkiye özelinde politika belgesi oluşturulması
 • Alanda çalışacak genç araştırmacı ve akademisyenlerin teşvik edilmesi
 • Konu ile ilgili kamu, özel sektör, sosyal girişimler, sivil toplum ve akademisyenler arasında bilgi alışverişini sağlayacak bir network oluşturulması
 • Program faaliyetleri üç alanda yürütülecektir:
 • Araştırma&Tartışma&Politika oluşturma
 • Kapasite Oluşturma
 • Network Oluşturma

Proje çalışanı, Yeşil Düşünce Derneği genel koordinatörü ve  ekonomi danışma ve çalışma grubu ile birlikte proje faaliyetlerinin yürütülmesi ve konu üzerine yapılan çalışmaların koordine ve asiste edilmesinden sorumlu olacaktır.

Görev ve Sorumluluklar
 • Yeşil ekonomi programı çerçevesinin danışman ekip ve YDD ofis ekibi ile planlanması
 • Danışma ve çalışma grubu ile düzenli iletişimin sağlanması, grupların faaliyetlerinin koordinasyonu ve asistanlığının yapılması
 • Programın politik ve akademik arka planının proje faaliyetleri ile özdeşleştirilmesinin sağlanması
 • Programın içerik çalışması ve faaliyet planının danışman ekibi ile oluşturulması
 • Konuyla ilgili çalışmaların derlenmesi ve program kapsamında rutin olarak raporlaştırılması
 • Program dahilindeki toplantı, eğitim ve konferansların lojistik ve içerik organizasyonunun yapılması
 • Program kapsamındaki idari ve mali işleyişin sorunsuz yürütülmesi, idari ve mali raporlamanın raporlama esaslarına uygun olarak yapılması ve proje uygulayıcı kurum ile rutin iletişimin sağlanması
Beceri ve Deneyim
 • Üniversitelerin ekonomi bölümünden mezun olmuş,
 • Yeşil politika alanında konu ve tartışmalara ilgi duyan ve bilgi sahibi olan,
 • En az 1 yıllık iş deneyimine sahip, 
 • En az 1 senelik organizasyon ve raporlama deneyimi ve becerisine sahip, 
 • Tercihen sivil toplum alanında deneyim ya da bilgi sahibi, 
 • Ekip çalışması, ortak iş yürütme ve gerektiğinde inisiyatif alarak bağımsız çalışabilme becerisine sahip, 
 • Basit bilgisayar programlarının (world, excel, power point) kullanımına hakim, 
 • İyi derece İngilizce bilen. 
İlanla ilgilenen adayların özgeçmiş ve başvuru ile ilgili deneyim, motivasyon ve kapasiteyi içeren bir sayfalık ön yazılarını 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 24:00’e kadar [email protected] adresine mail olarak iletilmesi gerekmektedir. 
 
Detaylı bilgi için lütfen bakınız. 

İlgili Dosyalar:

 1. BAŞLIK YOK [PNG] [248.16K]
Share
İlgili Eğitim