Skip to main content
Image
Manşet Yatay Görseli
Share

“Her Türlü Ayrımcılığa Karşı Yasa Tasarısı” Tartışıldı!

01.07.2010
Adana’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri “Her Türlü Ayrımcılığa Karşı Yasa Tasarısı”nı tartıştı.

Adana’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri “Her Türlü Ayrımcılığa Karşı Yasa Tasarısı”nı tartıştı.

Sivil toplum örgütlerinin karar verme mekanizmalarına katılarak, Türkiye’de hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir toplum düzeni kurulmasına katkı sağlamasının taşıdığı önem itibariyle STÖ’lerden öneriler alınmaya başlandı.  İnsan hakları, kadın hakları, azınlık ve etnik grupların haklarının bilinmesi, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi STÖ’lerin başlıca görevleri olarak görüldüğünden “Her Türlü Ayrımcılığa Karşı Yasa Tasarısı” hakkında  bilgilendirme ve görüş alışverişi yapıldı. STGM Adana YDM’de gerçekleştirilen toplantıya kolaylaştırıcı olarak Avukat Mustafa Çinkılıç katıldı.

Share
İlgili Eğitim