Ana içeriğe atla
Image
STGM'den Duyuru
Share

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı Başladı

19.05.2014
Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşunun, Avrupa Birliği’nin İstikrar Aracı altındaki finansmanı ile hayata geçirdiği Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı başladı.  

Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşunun, Avrupa Birliği’nin İstikrar Aracı altındaki finansmanı ile hayata geçirdiği Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı başladı.  

haber fotoğraf
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen program; iki ülke halkı arasındaki temasların artırılması, iş dünyası arasında bağların güçlendirilmesi, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesi ile her iki toplumda tarafsız bilgiye erişimin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

Ocak 2014’te başlayan ve 18 ay boyunca devam edecek 2 milyon Avro bütçeye sahip programı yürütecek Konsorsiyum, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşuyor.

Programda, iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlayabilmesine katkı sağlamak için televizyon programları ve yurttaş gazeteciliği gibi destek medya çalışmaları yürütülecek. Ayrıca gençler, öğretmenler, sanatçılar, mimarlar ve girişimcilerin sınır ötesi buluşmaları ve işbirliklerini destekleyici atölye, eğitim, değişim programı, burslar ve seyahat destek fonu gibi olanaklar da sağlanacak. Ekonomi ve ticaret alanındaki fırsatlar üzerine araştırmalar, toplumda tanınmış isimlerle geçmişe dair söyleşiler ve üst düzey politika yapıcılar arasında fikir alışverişleri de program kapsamında yer alıyor.

Programın en önemli önceliklerinden biri kapsayıcılık; diyalog sürecine yeni aktörlerin katılımını teşvik etmek ve desteklemek. Bu doğrultuda, Konsorsiyum, Türkiye ve Ermenistan’dan Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla bir Hibe Programı oluşturdu. Hibe Programı, her iki ülkeden birey ve kuruluşları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının genel hedefine katkı sağlayacak ve çarpan etkisi yaratacak proje fikirlerini sunmaya ve hayata geçirmeye davet ediyor.

Toplam bütçesi 200.000 Avro olan Hibe Programı, yaklaşık 20 farklı proje teklifine 5000 ilâ 30.000 Avro arasında bir hibe desteği sunmayı hedefliyor.

Hibe Programı, her iki ülkeden Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarının başvurularına açık olacak. Kâr amacı güden kuruluşlar da Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı genel hedefine katkı sağlamak koşuluyla, kâr amacı gütmeyen faaliyetlerini gerçekleştirmek için Hibe Programından yararlanabilecek. Ermenistan ya da Türkiye’de tüzel kişiliği olan kuruluşlar, Ermenistan ve Türkiye vatandaşları, Ermenistan ve Türkiye’de resmi ikameti olan bireyler Hibe Programına başvurabilecek. Başvurular, Konsorsiyumda yer alan bütün kuruluşların belirleyeceği temsilcilerden oluşan bir Seçim Kurulu tarafından aşağıda belirtilen seçim kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecek.

• Proje teklifi Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının genel hedefine katkı sağlıyor mu?
• Proje teklifi, başvuru formunda tanımlanan hedef kitlesinin mevcut durumu ve ihtiyaçlarına uygun mu?
• Proje teklifi, komşu ülkeden bireyler ve/veya kuruluşlarla yapılacak ortaklık(lar) içeriyor mu?
• Proje teklifinin, hibe desteği sona erdiğinde belirli bir düzeyde de olsa sürdürülebilirliği sağlanıyor mu?
• Proje teklifi yenilikçi ve katma değer yaratan özelliklere sahip mi?
• Proje bütçesi gerçekçi mi? Teklif edilen proje fikri ile tutarlı mı?
• Başvuru sahibi, teklif edilen projenin başarı ile uygulanabilmesi için yeterli kapasiteye sahip mi?

Konsorsiyum başvurusu kabul edilen projelerin tanıtımına ve ağ oluşturmalarına yardımcı olacak. Desteklenen projelerle ilgili duyurular ve proje çıktıları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının üç dilli web sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak. Hibe faydalanıcısı kişi ve kuruluşlar, Konsorsiyumun iletişim listesine dahil edilerek Konsorsiyum üyeleri tarafından gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere davet edilecek ve kendilerine program ile ilgili güncel bilgiler gönderilecek.

2 Haziran 2014 tarihine kadar yapılan başvurularla ilgili değerlendirme sonuçları Haziran 2014 içerisinde açıklanacak. Bu dönem başvurusu yapılan projeler, Temmuz 2014’ten itibaren 30 Nisan 2015 tarihine kadar faaliyetlerini hibe desteği ile gerçekleştirebilecek.

15 Eylül 2014 tarihine kadar yapılan başvurularla ilgili değerlendirme sonuçları Ekim 2014 içerisinde açıklanacaktır. Bu dönem başvurusu yapılan projeler, Kasım 2014’ten itibaren 30 Nisan 2015 tarihine kadar faaliyetlerini hibe desteği ile gerçekleştirebilecek.

Başvurular İngilizce olarak aşağıda belirtilen formlar kullanılarak yapılmalıdır.
- Başvuru Formu (MS Word ve PDF formatında)
- Proje Bütçesi (MS Excel ve PDF formatında)
- Hibe Yönetim Formu (yalnızca tüzel kişilikler için geçerli) (PDF formatında)

Ermenistan’dan başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Eurasia Partnership Foundation [email protected] adresine iletecektir.
Türkiye’den başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Hrant Dink Vakfı [email protected] adresine iletecektir.

Hibe Programından faydalanmak isteyen adaylar, başvuru formunu doldurmadan önce Hibe Başvurusu Rehberini okumalıdır.

Hibe Programı ile ilgili sorular için Ermenistan’dan başvuru yapacaklar Eurasia Partnership Foundation’dan Vazgen Karapetyan ile iletişime geçebilirler.
+374 10 25 15 75 (dahili. 105), [email protected]

Türkiye’den başvuru yapacaklar Hrant Dink Vakfı’ndan Burcu Becermen ile iletişime geçebilirler. +90 212 240 33 61, [email protected]

Program hakkında ayrıntılı bilgi ve sorularınız için:

Konsorsiyum İletişim Koordinatörü
Burcu Becermen
[email protected]

haber fotoğraf

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

A Consortium of eight civil society organisations from Armenia and Turkey launched the programme Support to the Armenia-Turkey Normalisation Process funded by the European Union under the Instrument for Stability.

The overall objective of the programme is to promote civil society efforts towards the normalisation of relations between Turkey and Armenia and towards an open border by enhancing people-to-people contacts, expanding economic and business links, promoting cultural and educational activities and facilitating access to balanced information in both societies.

The programme will last for 18 months as of January 2014 with a budget of € 2,000,000. The programme will be implemented by Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC) from Armenia; and Anadolu Kültür, the Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Helsinki Citizens’ Assembly (hCa), and Hrant Dink Foundation from Turkey.

The programme will include a series of activities such as media support, TV talk shows and citizen reporting to contribute to better mutual understanding. The programme will also include travelling discussions; workshops and trainings for youth and teachers; exchange of artists, architects, and entrepreneurs; fellowship opportunities and travel support to enhance encounters and cooperation across the border. Research on business and economic opportunities; celebrity discussions about the past; and opinion exchanges of high-level former officials will also be a part of the programme.

One of the main pillars of the Programme is inclusiveness – to engage and support new actors in the dialogue process. To this end, the Consortium created a Grant Scheme to invite individuals and civil society organisations from Armenia and Turkey - other than the Consortium members - to propose and implement their own project ideas, which will contribute to the overall objective of the Programme and multiply the shared outcomes.

The Grant Scheme has a total funding of € 200,000 and aims to support around 20 applicants with grants ranging from € 5,000 to € 30,000.

Applications are welcome from civil society organisations and individuals other than the Consortium partners. Grant Scheme may also provide grants to profit-making organisations in case the grant funds contribute to the overall objective of the Programme and not used to make profit. Applicant organisations should have a formal registration either in Armenia or in Turkey. Individual applicants should be either citizens of Armenia or Turkey or should have permanent residency in Armenia or Turkey. Applications will be considered by an Evaluation Committee, comprising designated representatives from all members of the Consortium. The selection criteria upon which the Evaluation Committee will consider the applications include the following:

• Does the project contribute to the overall objective of the Programme Support to the Armenia-Turkey Normalisation Process?
• Is the project relevant to the particular needs and constraints of the target groups it is addressing?
• Does the project include partnership between Armenia- and Turkey-based individuals and/or organisations?
• Does the project propose a minimum level of sustainability for the effort after the end of funding?
• Is the project innovative and does it offer an added value?
• Is the budget realistic and consistent with the proposed project?
• Does the applicant have enough capacity to successfully implement the proposed project?

The Consortium will assist the awarded projects with networking and publicity. The Consortium will also share the results of the awarded projects through the tri-lingual website of the Programme. The awarded grantees will be included in the pool of Consortium contacts and will receive updates on the Programme as well as invitations to various Consortium events.

Applications submitted before June 2nd, 2014 will receive Consortium’s feedback in mid-June 2014. In this case, projects can start in July 2014 with the final date of activities being April 30th, 2015.

Applications submitted before September 15th, 2014 will receive Consortium’s feedback in October 2014. In this case, projects can start in November 2014 with the final date of activities being April 30th, 2015.

Applications should be submitted in English including the following documents in the requested format:

- Application Form (proposal) in MS Word and PDF formats
- Budget in MS Excel and PDF formats
- Grants Management Questionnaire (for legal entities only) in PDF format only.

Armenia-based applicants should submit their application packages electronically to Eurasia Partnership Foundation (Armenia) at [email protected]
Turkey-based applicants should submit their application packages to Hrant Dink Foundation (Turkey) at [email protected]

Before the submission of the applications, applicants should read the Guidelines for the Grant Applications.

Armenia-based applicants can address their inquiries to Mr. Vazgen Karapetyan at +374 10 25 15 75 (ext. 105), [email protected]
Turkey-based applicants can address their inquiries to Ms. Burcu Becermen at +90 212 240 33 61, [email protected]

For further information and questions about the programme Support to the Armenia-Turkey Normalisation Process, please contact

Communication Manager
Burcu Becermen
[email protected]

 

 

İlgili Dosyalar:

  1. haber fotoğraf [JPG] [4.68K]
  2. haber fotoğraf [JPG] [14.66K]
Share
İlgili Eğitim