Ana içeriğe atla
Image
fon kaynakları 2
Share

Uluslararası Gençlik Vakfı  (IYF)

Güncelleme Tarihi
12.11.2020
Uluslararasi Gençlik Vakfı (IYF) genç insanlar için etkin programlar ve yöntemler belirlemeye, çocukların ve gençlerin yararına geliştirilmiş politikaları savunmaya, gençler için yerel ve uluslararası düzeyde filantropiyi arttırmaya çalışır.
Konu:
Fon Veren:
Uluslararası Kuruluşlar

Kurum Hakkında

Vakıf, genç insanlar için etkin programlar ve yöntemler belirlemeye, çocukların ve gençlerin yararına geliştirilmiş politikaları savunmaya, gençler için yerel ve uluslararası düzeyde filantropiyi arttırmaya çalışır.

Bu programlar vakıf tarafından mesleki eğitim, sağlık eğitimi, eğlence, kültürel hoşgörü, çevre bilinci, liderlik gelişimi, çatışma çözümü ve karar alma becerileri gibi destek hizmetlerinde geniş bir yelpaze sunmak için belirlenmiştir.

Bu programlara ek olarak, vakıf daha geniş anlamda çocuk ve gençlik konularında küresel bilinci arttırmak, gençlik liderlerinin becerilerini arttırmak, genç insanlar için başarılı uygulamaları arttırmak üzerine çalışmaktadır. Vakfın bütün program etkinliği aşağıdaki beş konu etrafında toplanmaktadır ve bu alanlar vakfın küresel gençlik girişimlerinin temel itkisini oluşturmaktadır.

Öncelikli Alanlar

  • Yenilikçi Öğrenme: Hem okul içinde hem okul dışında gençlere yönelik eğitim olanaklarını geliştirmek. Eğitimi gençlerin ihtiyaçlarına cevap verir hale getirebilmeye ve gençlerin eğitim olanaklarını genişletecek ve zenginleştirecek teknolojilerin uygulanmasına özellikle önem verilir.
  • Gençliğin İstihdamı: Gençlerin iş ve geçinme becerilerini geliştirmenin yanı sıra işyerlerinde şartları iyileştirme ve onlar için ilk işlerinin daha olumlu ve üretken olmasını sağlayacak beceriler geliştirmelerine yardımcı olmak.
  • Yaşam Becerileri: Gençlerin kendine saygı, etkin iletişim, karar alma, eleştirel düşünme, takım çalışması ve liderlik rolleri gibi yaşam için gerekli olan becerileri kazanmalarını sağlamak.
  • Gençlik Katılımı: Gençlerin kendi toplumlarında yapıcı bir sosyal değişimin liderleri olmasını desteklemek.
  • Sağlık Eğitimi ve Bilinci: Gençleri sağlıklı bir yaşam sürdürmeye hazırlama ve temel sağlık konuları hakkında bilgilenerek karar almalarını sağlamak.

Başvuru Hakkında

Vakıf, sadece ortak kuruluşlarından oluşan kendi küresel ağına hibe veri. IYF, yerel gerçeklere en yakın olanların en iyi desteği sunabileceklerine inanır. Bu yüzden, bağışları gelecek vadeden etkili programları belirleyen, kendi programlarını yaymak için bağış yapan küresel ağındaki ortak vakıflara/kuruluşlara yöneltilmiştir. Her bir ortak kuruluş ayrıca kendi ülkelerindeki STÖ sektörünü güçlendirmek için de çalışmaktadır. 

Ayrıntılı Bilgi: https://www.iyfnet.org/https://www.iyfnet.org/country/turkey

Web Sitesi: https://www.iyfnet.org/

İlgili İçerikler
Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Şubat 2021