Ana içeriğe atla
Image
Daha güçlü sivil toplum
Share

Güçlü bir sivil toplum için 31 kentte 800'den fazla STÖ ile buluştuk

Sivil toplum örgütleri olarak daha katılımcı, şeffaf, eşit, hesap verebilir ve güçlü yapıları nasıl kuracağımızı birlikte konuşmak ve ortak gelecek inşasında sivil toplumun sözünü duyurmak için bir araya geldiğimiz buluşmaları tamamladık.

 31 kentte 800ü aşkın sivil toplum örgütü temsilcisi ile yan yana geldiğimiz buluşmalarda hem sivil toplumun önündeki engelleri hem de bu engelleri çözümü için önerilerimizi konuştuk. Toplantılarda birlik ve dayanışma vurgusu öne çıkarken, sivil toplum örgütlerinin kamuoyundaki algısını güçlendirmek için şeffaf ve hesap verebilir yapıların olması gerektiği ifade edildi. 

Kaynaklar sınırlı, engeller çok

Buluşmalara katılanlar örgütlerinin finansal açıdan zor durumda olduklarını ve kaynaklarının sınırlı olmasından kaynaklı zorluk yaşadıklarını sıkça aktardı. Hibe ve fonlara erişimin zor olduğu ve bu durumun örgütlerin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediği de belirtildi. Kamu kaynaklarının şeffaf olmadığını söyleyen örgütler, bazı örgütlerin fonlara erişiminin engellendiğini aktardı.

Toplantılarda sivil toplumu düzenleyen mevzuatın karmaşıklığı nedeniyle sorunlar yaşandığı aktarılırken, mevzuatın basitleştirilmesin örgütlerin faaliyetlerini kolaylaştıracağı söylendi. 

STÖ'ler gençlerle buluşmakta zorlanıyorlar

Örgütler gençliğe ve gönüllülere ulaşmakta sorun yaşadıklarını anlatırken, gençlerin sivil toplum faaliyetlerine katılımının artırılması için motive edilmeleri gerektiği söylendi.

Ne söylendi, neler önerildi? 

Buluşmalar Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin güçlenmesinin önünde bir dizi engel olduğunu ortaya koyarken öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

  • Kamu kaynaklarına erişimde ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği sıkça belirtildi. Kaynaklara adil ve eşitlikçi bir şekilde erişim için kamu ile iş birliklerini güçlendirecek politika değişikliklerine ve daha şeffaf yönetim pratiklerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
  • Mevzuattaki ekonomik faaliyetleri zorlaştıran düzenlemelerin STÖ'lerin ekonomik faaliyetlerini sınırladığı aktarıldı. STÖ'lerin ekonomik faaliyetlerini desteklemek üzere kamu ile iş birliklerinin güçlendirilmesi önerisi yapıldı.
  • Sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımda da ayrımcılıkla karşılaştığı söylenirken, söz konusu durumun demokratik süreçlere zarar verdiği not edildi. Katılım hakkına erişimleri kısıtlanan STÖ'lerin etkili savunuculuk yapma yeteneklerinin de zayıfladığı aktarılırken, STÖ'lerin karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmeleri için STÖ'lerin savunuculuk kapasitelerini güçlendirmeleri gerektiği belirtildi.
  • Hak temelli STÖ'lere yönelik yaftalama da önemli bir engel olarak belirtilirken, Ankara, Diyarbakır ve İstanbul gibi şehirlerde bu engelin STÖ'lerin toplum nezdindeki meşruiyetini zedelediği gözlemlendi. 

Nerelere yolculuk yapıldı?

Sivil alana yönelik düzenlemelerde sivil toplum örgütlerinin rolünü nasıl güçlendirebileceğimiz üzerine düşünmek üzere çıktığımız uzun yolculukta Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Mardin, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak Van ve Zonguldak'ı ziyaret ettik. 
 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
İlgili Eğitim