Ana içeriğe atla
Image
izleme
Share

Haklara Destek Programı Bağımsız Değerlendirme Uzmanları Arıyor

18.05.2022
Hafıza Merkezi ve Heinrich Böll Stiftung Derneği 16 Mayıs 2022’de açılan hibe programı başvurusuna sivil toplum örgütlerinin yapacağı başvuruları değerlendirmek üzere bağımsız değerlendirme uzmanları arıyor.

Değerlendirme uzmanlarının görev ve sorumlulukları şöyle; 

 • Başvuru ve değerlendirme mekanizmasını anlatan, HM’nin düzenleyeceği çevrimiçi eğitime katılmak.
 • Çevrimiçi sistem üzerinden iletilecek olan başvuruları kendilerine verilen takvime uygun olarak değerlendirmek.
 • Başvuruları puanlamak.
 • Her başvuru için sistem üzerinden gerekçelendirme raporu yazmak.

İşin kapsamı

 • HM’nin belirleyeceği günlerde düzenlenecek 2 günlük çevrimiçi eğitime katılmak.
 • HM tarafından hazırlanan tarafsızlık ve gizlilik belgesini imzalayarak süreci bu ilkeler doğrultusunda yürütmek.
 • Başvuruları değerlendirme kriterlerine ve başvuru rehberinde belirlenmiş şartlara göre değerlendirmek.
 • HM’nin hazırladığı değerlendirme tablolarını tamamlamak.
 • Her başvuru için çevrim içi sistem üzerinden gerekçelendirme raporları hazırlamak.
 • HM’nin hazırladığı kontrol listelerini tamamlamak.
 • Program kapsamında desteklenecek STÖ’lerin asil listesinin belirlenmesi için seçici komiteye değerlendirme skorlarını ve raporlarını sunmak
 • HM’nin belirlediği değerlendirme takvimi doğrultusunda süreci tamamlamak.

Beklenen çıktılar

 • Değerlendirme tablosu
 • Gerekçelendirme raporu

Metodoloji
Değerlendirme uzmanı, HM tarafından belirlenen görev tanımı, iş planı ve zaman çizelgesine uygun olarak aşağıdaki çerçevede çalışma yürütecek. 

 • Değerlendirme uzmanı, değerlendirme komitesi ile işbirliği içinde çalışacaktır.
 • Değerlendirme süreci için belirlenen metodolojiyle, HM tarafından hazırlanan
 • dokümanlar ve rehber doğrultusunda görev yapacaktır.

Görev Süresi

Uzmanlıksözleşmesinin süresi 01.07.2022-31.10.2022 tarihleri arasında 4 aydır.

Görev Bölgesi

Eğitim ve değerlendirme toplantıları çevrimiçi toplantılar aracılığıyla yapılacaktır. Pozisyona İstanbul dışından başvuru alınacaktır. Değerlendirme uzmanları gerekli durumlarda HM ofisini kullanabilecek ancak görev kapsamında kendine ait bilgisayar ve diğer gerekli ekipmanları kullanacaktır.

Aranan nitelikler

 • Sivil toplum çalışmalarına baz teşkil eden farklı bir disiplinde en az lisans derecesine sahip olmak.
 • Proje değerlendirmesi konusunda deneyimli olmak (tercihen)
 • Sivil toplum alanında (tercihen hak savunuculuğu temelli) araştırmacı, danışman, aktivist, gönüllü, çalışan, yönetici vb. rollerde en az 5 yıl deneyimli olmak.

Başvuru Yöntemi

Adaylar, güncel özgeçmişlerini 31.05.2022 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine elektronik olarak iletecektir.

Adayların Seçim Süreci

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kısa listeye kalan adaylarla yüz yüze veya başvuranın İstanbul dışından olması durumunda çevrimiçi görüşme yapılacak, seçilen adaylarla belirli süreli hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Ödeme Yöntemi ve Takvimi
Danışmanlık sözleşmesi için belirlenen toplam tutar değerlendirme sürecinin sonunda ödenecektir.

İlgili Eğitim