Ana içeriğe atla
Image
kalem
Share

İKSV Kültür Hattı Projesi için İhtiyaç Analiz Çalışmasına Destek Vermeye Çağırıyor

15.12.2020
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığıyla gerçekleştirdiği Kültür Hattı projesinin ihtiyaç analizi çalışmasına destek bekliyor.

İhtiyaç Analizi çalışması ile proje kapsamında hazırlanacak eğitim programlarının ve dijital platformun içeriklerini belirlenmesi amaçlanıyor.

Kültür profesyonellerinin ve kültür kurumlarının kültür politikaları ve yönetimi alanındaki ihtiyaçlarını tespit etmeyi sağlayacak bu araştırmaya katılmak için gerekli anket formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Anket 3 Ocak 2021 Pazar günü, saat 23.59’a kadar açık olacak. 

Kültür Hattı Projesi Hakkında 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan Kültür Hattı başlıklı projeyle, Türkiye’nin de resmen taraf olduğu UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi’nin 18. maddesi gereğince hayata geçirilen Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazandı.

Kültür Hattı, UNESCO’nun 2019 yılında açtığı çağrıya 60 ülkeden gelen 480 başvuru arasından bağımsız uzmanlar tarafından seçilen 9 projeden biri oldu. Bu sayede ilk kez Türkiye’den bir kültür kurumu 2005 Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmak amacını taşıyan bu fondan faydalanma imkânı buldu.

Kültürel ifadelerin çeşitliliğine alan açmayı ve kültür profesyonellerinin kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen ve Türkiye Avrupa Vakfı’nın (TAV) proje ortaklığında gerçekleştirilen Kültür Hattı projesi dâhilinde, bu alanda çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya
yönelik bir saha araştırması, Türkiye’nin her yerinden kültür-sanat profesyonellerinin başvurabileceği bir kültür yönetimi eğitim programı ve herkese açık bir dijital platform hayata geçirilecek. Eğitimler yerelde çalışan kültür-sanat aktörlerini bir araya getirirken, proje kapsamında hayata geçirilecek dijital platform ise eğitimler sırasında kurulan bağlantıların ve
edinilen bilgilerin sürdürülebilirliğinde rol oynayacak. Görsel-işitsel içerikler ve yayınlarla çevrimiçi bir kapasite güçlendirme aracı olarak işleyecek dijital platform, tüm kültür-sanat profesyonellerinin kaynaklara erişimini kolaylaştıracak ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyecek.

Proje için oluşturulan ve iki yıl boyunca deneyim ve uzmanlıkları ile Kültür Hattı projesine katkı sağlayacak Danışma Kurulu’nda; Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Özay Diniz, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, Emekli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ile Siyaset Bilimci ve Yazar Prof. Dr. Füsun Üstel yer alıyor.

Kültür Hattı projesi, Türkiye’nin farklı kentlerinde faaliyet gösteren kültür-sanat profesyonellerinin yetenek, beceri ve kapasitelerini güçlendirmeyi ve UNESCO 2005 Sözleşmesi’nin Türkiye’deki bilinirliğini arttırmaya katkı sağlayarak Sözleşme’nin alanın tüm paydaşları arasında etkin işbirliği için ortak bir zemin oluşturmasını hedefliyor.

İlgili Eğitim