Ana içeriğe atla
Image
iş ilanı
Share

Kadın Adayları Destekleme Derneği Çalışma Arkadaşlarını Arıyor

20.09.2022
KA-DER Proje Koordinatörü, Proje Asistanı ve Finans Sorumlusu arıyor.

Proje Koordinatörü iş ilanı detayları:

 • Derneğin yürüttüğü projeler kapsamında tam zamanlı çalışmak
 • Açılan proje ilanlarını takip etmek ve Genel Yönetim Kurulu’nu konu ile ilgili bilgilendirmek
 • Proje ile ilgili süreçleri yerine getirmek ve projeyi hedefe uygun şekilde sonuçlandırmak
 • Proje kapsamında haftalık/aylık/yıllık planlar yapmak ve ilerleyişi takip etmek, projeyle ilgili iç raporlar yazmak, bunu dernekte ilgili kişilere bildirmek,
 • Projenin finansal işlerini takip etmek, alımlar için gereken araştırmaları yapmak ve teklifleri ilgili kişiye sunmak, proje bütçesiyle ilgili gelişmeleri dernek yetkililerine bildirmek ve hibe sağlayıcısına sunulacak raporları hazırlamak,
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili kamu birimleri, STK’lar, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimi kurmak ve sürdürmek,
 • Proje gereği oluşturulacak gruplar ve ağlarda işleyişi sağlamak, geliştirmek, ilgili grupları projedeki gelişmelerden haberdar etmek,
 • Proje gereği düzenlenecek etkinlik, atölye, toplantı vb. organizasyonlarını düzenlemek; organizasyonlarda tanıtım faaliyeti göstermek; etkinliklerle ilgili geri bildirimlerin alınması ve raporlanmasını sağlamak,
 • Projeyle ilgili tanıtım, duyuru vb. içeriklerin oluşturulmasına destek olmak; dernekteki ilgili kişiyle çalışmak,
 • Projeyi, tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütebilmek,
 • Dernek içinde ve dışında yapılan kapasite geliştirme etkinliklerine, hedef – strateji toplantılarına katılmak,
 • Derneğin dahil olduğu ağların ve platformların çalışmalarını takip etmek ve ilgili ağ/platformlardaki kurumlarla ortak projeler geliştirilmesini sağlamak,
 • Projeye ilişkin raporlamaları proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapmak,
 • KA.DER Genel Yönetim Kurulu’na proje faaliyetleri ile ilgili düzenli olarak raporlamalar yapmak,
 • Proje başvurularını yapmak (ulusal ve uluslararası hibe çağrıları).

Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (sosyoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi vb sosyal bilimler),
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel en az 3 yıl çalışma deneyimli,
 • Proje yürütme ve raporlama konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • Uluslararası fon kuruluşlarına proje yazma ile projeyi yürütme ve raporlama deneyimine sahip,
 • İleri derecede İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip,
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Etkili sunum becerisine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü, ekip çalışmasına yatkın,
 • Yüksek katılımın olması beklenen etkinlik, konferans, toplantı düzenlemekte becerisi ve deneyimine sahip olan,
 • İşin fon kuruluşlarının prosedür ve taleplerine uygun şekilde yürütülmesi konusunda disiplinli
 • İnternet ve MS Office programlarını etkin bir biçimde kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak tercih sebebidir
 • Tam zamanlı çalışmaya uygun

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını “Proje Koordinatörü Başvuru” başlığı ile [email protected] adresine 7 Ekim Cuma günü 17:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce yapılan başvurular ara değerlendirmelere alınarak, sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Proje Asistanı iş ilanı detayları:

 • Proje yönetimi ile ilgili süreçlerde görev almak
 • Proje başvuru dosyalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak
 • Projeye ilişkin raporlamaların proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapılmasına destek vermek
 • Çalışma alanını ilgilendiren ağ vb. ortak platformlarda KA.DER’i temsil etmek.
 • Proje Koordinatörünü asiste etmek

Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (sosyoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi vb sosyal bilimler),
 • En az 2 yıl alanında deneyim sahibi olan
 • Uluslararası fon kuruluşlarına proje yazma ile projeyi yürütme ve raporlama deneyimine sahip,
 • İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın
 • Google, Drive ve MS Office programlarını iyi kullanabilen
 • İşin fon kuruluşlarının prosedür ve taleplerine uygun şekilde yürütülmesi konusunda disiplinli
 • Sivil toplum ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde deneyimli (tercih sebebidir)
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak tercih sebebidir
 • Tam zamanlı çalışmaya uygun

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını “Proje Asistanı Başvuru” başlığı ile [email protected] adresine 7 Ekim Cuma günü 17:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce yapılan başvurular ara değerlendirmelere alınarak, sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Finans Sorumlusu iş ilanı detayları:

 • Günlük finans ve ön muhasebe işlerinin takip edilmesi, hesap planına uygun şekilde muhasebe programına kayıtların yapılması ve belgelerin dosyalanması 
 • Personel giriş-çıkış işlemleri, özlük dosyaları oluşturulması ve güncellenmesi, bordro işlemlerin takibi, beyannamelerin verilmesi 
 • Derneğin bütçe ve finansman süreçlerinin yönetimi ve denetimi için gerekli raporların, mali tabloların ve dokümanların hazırlanmasına destek verilmesi 
 • Yıllık tahminin, bütçenin ve proje bütçelerinin hazırlanmasında yöneticiye veya ilgili proje ekibine destek sağlanması, gelen fonların takibinin ve bildirimlerinin yapılması 
 • Resmi kurumlara ilgili bildirimlerin yapılması 
 • Aylık finansal raporlamaların hazırlanması
 • Aylık ödeme listelerinin hazırlanıp yetkililere onaylatılması ve takibi
 • Ödeme ve harcamaların takibi, kontrolü, projelere göre dosyalanması

Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler: 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (finans, bankacılık, işletme veya muhasebe) 
 • En az 3 yıl finans ve/veya ön muhasebe deneyimi olan 
 • Orta derecede İngilizce bilen 
 • İnternet ve ofis programlarını kullanabilen 
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmasına yatkın ve işin resmi prosedür ve bildirimlere uygun şekilde yürütülmesi konusunda disiplinli

Başvuru Süreci: 

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını “Finans Sorumlusu Başvuru” başlığı ile [email protected] adresine 14 Ekim Cuma günü 17:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce yapılan başvurular ara değerlendirmelere alınarak, sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Başvurucuların paylaşmış olduğu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak işlenmekte olup, yeni açılacak pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla ve üçüncü kişilerle paylaşılmamak şartıyla başvuru tarihinden itibaren iki yıl süreyle saklanacak, bu sürenin sonunda silinecektir.

İlgili Eğitim