Ana içeriğe atla
Image
duyuru
Share

Katılımcı ve Katkı Sunucu Rolleri için STÖ’lere Açık Çağrı - Topluluk Direnç Forumu

28.09.2021
AB TACSO 3 projesi, “Topluluk Direnç Forumu”nu duyuruyor ve Batı Balkanlar ve Türkiye'den STK'ları ve STK ağlarını Forum oturumlarına katkı sunucu veya etkinliğin katılımcıları olarak başvurmaya davet ediyor.

Topluluk Direnç Forumu, 20 – 21 Ekim 2021 tarihlerinde, Sırbistan'ın Belgrad kentinde, ülkede gerekli COVID-19 epidemiyolojik önlemleri doğrultusunda fiziksel etkinlik şeklinde gerçekleştirilecek. Sınırlı Forum oturumları çevrimiçi olarak sunulacaktır. Online oturumların tam yeri ve bağlantısı etkinlikten önce sağlanacaktır.

Forum, STÖ'ler arasında (özellikle zorlu koşullarda) esnek aktivizm tarzlarını birlikte düşünebilmeleri için öğrenme, fikir alışverişi ve tartışmayı kolaylaştırmak için bölgesel düzeyde düzenlenecektir.

Etkinliğin özel amaçları şunlardır:

  • STÖ'lere, WBT'den aktivizm ve topluluk seferberliğine yeni yaklaşımlar ve iyi uygulama modelleri tanıtmak;
  • Vatandaş aktivizmi, karar alma süreçlerine katılım ve topluluk seferberliği konularında STÖ uygulamalarının ve becerilerinin değişimini desteklemek;
  • Seçim bölgesi oluşturma konusunu gündeme getirmek ve WBT'de aktivizmi ve topluluk seferberliğini teşvik etmek ve desteklemek için stratejileri tartışmak;
  • STÖ'lerin temel özgürlük ihlaline yanıt verme yeteneğini artırmak.

Bu bölgesel Forum, WBT bölgesindeki STÖ'leri ve STÖ ağlarını temsil eden yaklaşık 60 katılımcının yer aldığı iki günlük bir etkinlik şeklinde uygulanacaktır. Forum, öncelikle tabandakileri hedef alacak, aynı zamanda topluluk vakıfları, tabana hibe ve kapasite geliştirme sağlayan STÖ'ler ve ağlar, kadın STÖ'leri ve AB tarafından finanse edilen STÖ'ler dahil olmak üzere diğer ilgili STÖ'ler gibi diğer STÖ'leri de hedefleyecektir.

Etkinlik, her biri belirli bir konuya odaklanan farklı türde ana ve paralel oturumlardan oluşacaktır. Bu yaklaşım uygulanarak, geniş katılımcı grubunun yüksek düzeyde katılımı sağlanacaktır. Etkinliğin resmi dili İngilizce'dir.

Lütfen Açık Çağrı'nın tam metnini buradan okuyun.

Ana konuların içeriği ve Forum oturumları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen buradan taslak Gündem belgesini inceleyin.

KATILIMCILAR İÇİN BAŞVURU FORMU

KATKIDA BULUNACAKLAR İÇİN BAŞVURU FORMU

Son Tarihler ve Gönderim

Tüm katkılar 6 Ekim 2021 Çarşamba, 17:00 CET'ye kadar gönderilmelidir.

İlgili Eğitim