Ana içeriğe atla
Image
STÖ Kaynak Merkezi
Share

Kaynak Merkezi Projesinde Emeği Geçenler

16.03.2021
2017-2020 tarihleri arasında Kaynak merkezi projesinde emeği geçenler;
Image
Öyküm Bağcı

Öyküm Bağcı-Proje Koordinatörü

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Üniversite yıllarında sivil toplumla tanışan Bağcı, uzun yıllar gençlik hakları ve örgütlenmeleri üzerine çalıştı.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte gençlik örgütlenmeleri alanında çalışma yürüten Bağcı, Alliance of European Gönüllü Servisi’nde 8 yıl yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Avrupa Gençlik Bilgilendirme ve Danışmanlık Ajansı’nda (ERYICA) katılım çalışma grubunda görev alan Bağcı, Ulusal Gençlik Konseyi’nde örgütlenme çalışması da yürüttü.

Pek çok gençlik projesinin koordinasyon ekibinde yer alan, son olarak Gençlik Servisleri Merkezi’nde Genel Koordinatörlük görevinde bulunan ve STGM'nin kurucu üyelerinden Bağcı, gençlik hakları alanında gönüllü çalışmaya devam ediyor.

Image
Burçak Özoğlu

Dr. Burçak Özoğlu-Kapasite Geliştirme Koordinatörü

Dr. Burçak Özoğlu, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden, yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde hazırladığı “Türkiye’de Kadın Emeğine Dönük Devlet Politikaları” başlıklı teziyle aldı. Türkiye Bilimler Akademisi bursiyeri olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve Manchester Üniversitesi Uluslararası Emek Araştırmaları Merkezi'nde tamamladığı bütünleşik doktora programı sonrasında “Teknik İlerleme ve Emek Süreçleri” başlıklı teziyle Doktora derecesini aldı. 

Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları sırasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2007-2010 yılları arasında TÜBİTAK’a bağlı bir enstitüde Stratejik Planlama Uzmanı ve kurumsal yönetim danışmanlığı görevini yürüttü. Aynı dönemde ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde ve ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Teknoloji Politikaları Merkezi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi.

2010-2014 ve 2016-2018 yılları arasında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü İşletme Programı'nda öğretim görevlisi ve program koordinatörü olarak çalıştı. 

Özoğlu, STGM Kaynak Merkezi'ndeki Kapasite Güçlendirme Koordinatörlüğü yaptı ve halen ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ek görevli öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

Özoğlu, örgüt teorisi, yönetim bilimleri, emek çalışmaları alanlarında profesyonel ve akademik çalışmalarının yanısıra çeşitli kamu kurumları, özel kurumlar, sendikalar ve STÖ’lerde de eğitim ve seminerler vermektedir. Britanya kökenli Chartered Institute of Personnel and Development- CIPD Academic Associate ünvanına sahiptir.

Image
avatar kadın

Gökçe Heval Şimşek-Kapasite Geliştirme Uzmanı

Üniversite öğrenimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Yüksek Lisansını ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yaptı. Bir süre Minnesota Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Çeşitli üniversitelerde, TBMM'de ve projelerde görev aldı. 2014-2015 yılları arasında STGM'de çalıştı. Akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 

Image
Kıymet Temuçin

Kıymet Temuçin-Hibe ve Finans Koordinatörü

 

Lisans eğitimini ODTÜ-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde tamamladı. Öğrencilik döneminden başlayan sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllü çalışmalarına mezun olduktan sonra da devam etti.

Profesyonel iş hayatına Serbest Muhasebe Mali Müşavir olarak başlayan Temuçin, Avrupa Birliği projelerinde finans uzmanı olarak çalıştı.

STÖ Kaynak Merkezi Projesi AB Destek Birimi'nde hibe finans uzmanı olarak çalıştı. Temuçin halen STGM Kapasite Geliştirme Merkezi Projesinde Finans Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Temuçin öncesinde Eptisa Mühendislik şirketinde AB hibe projelerinde hizmet kontratları için finans uzmanı olarak çalışıyordu.

Image
Ozan Dinçer

Ozan Dinçer-Hibe Yöneticisi/ AB Delegasyonu Destek Birimi Yöneticisi

STÖ Kaynak Merkezi Projesi'nde Hibe Yöneticisi/ AB Delegasyonu Destek Birimi Yöneticisi olarak görev aldı. Ozan Dinçer, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesinde tamamladı. Mezuniyetinin hemen ardından Başkent Üniversitesinde çalıştı.

1998-2013 yılları arasında çeşitli pozisyonlarda British Council'da görev alan Dinçer, 2006-2013 yılları arasında aynı kurumda Toplum Projeleri Koordinatörü olarak çalıştı. Buradaki görevinin ardından AB fonlu projelerde kısa dönemli uzman olarak görev aldı.

AB Türkiye Delegasyonunda Sivil Toplum ve Temel Haklar Program Yöneticisi ve ardından Mülteci Krizine Avrupa Birliği Desteği (FRIT) bölümünde Eğitim ve Sosyal Politikalar Program Yöneticisi olarak çalışan Dinçer, STGM'den önce SGDD-ASAM'da ECHO ve WHO fonlu bir programın Proje Koordinatörü olarak görev yaptı.

Image
avatar kadın

Cevahir Özgüler-Destek Noktası Uzmanı

Lisans eğitimini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Sosyoloji bölümünde tamamladı.

2002 yılından 2014’e kadar üniversitede, bağımsız olarak ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde, sosyal hareketler, göçmen çocuklar, (sürdürülebilir) kalkınma, kadına yönelik şiddet ve kadınların güçlenmesi, feminist politik ekoloji gibi konularda çalışmalar yürüttü ve bu konularda gerçekleştirilen araştırmalarda yer aldı. İzleme değerlendirme ve sosyal etki değerlendirmesi çalışmalarında bulundu. Bir hibe programında teknik danışmanlık yaptı. Ayrıca kadın sığınağında kadınlarla ve kısa bir müddet sığınmacı/göçmen ve mültecilerle dayanışma içinde çalışma deneyimi oldu.

2014-2018 yılları arasında STGM’de farklı pozisyonlarda çalışan Özgüler, 2018’den 2020'ye kadar STÖ Destek Noktası uzmanı olarak STÖ'lere destek oldu.

Image
Selin Berghan

Selin Berghan-Sivil Toplum Politikaları Koordinatörü

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans tezi "Lubunya: Transseksüel Kimlik ve Beden" adıyla 2007'de Metis Yayınları tarafından yayınlanan Selin Berghan, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği'nde Yönetim Kurulu üyeliği de dahil olmak üzere çeşitli görevler aldı. 2005 yılından beri Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği'nde çocuk hakları alanında çalışan Berghan, aynı dernekte yönetim kurulu üyesidir. Berghan aynı zamanda Kaos GL Derneği'nde Yönetim Kurulu üyesidir.

Bağımsız uzman olarak çocuğa karşı şiddet, çocuk koruma, mülteci çocuklar üzerine çeşitli araştırma raporları yazan Berghan, TACSO projesinin ilk iki aşamasında da görev aldı.

STÖ Kaynak Merkezi Sivil Politikalar Koordinatörlüğü yaptı. Selin Berghan transfeminizm ve çocuk hakları üzerine çalışmaya devam etmektedir. 

Image
Ezgi Karataş

Ezgi Karataş-İletişim Koordinatörü

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde tamamladı. 

Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ'de yürütülen sivil toplum araştırma projelerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Gazeteciliğe soL Haber Portalı’nda başladı.

Gazete Duvar, Journo, Taz Gazete, Ahvalnews gibi çeşitli medya yayınlarında serbest muhabir olarak çalışan Karataş,  çeşitli yayınlarda kent ve emek gündemli özel haber üretimine devam etmektedir.

Image
Özgür Mehmet Kütküt

Özgür Mehmet Kütküt-Dijital İşler Koordinatörü

Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde 2013 yılında tamamladı. 2007'de STGM'nin iletişim biriminde çalışmaya başladı. 2012'de STGM'nin iletişim koordinatörlüğünü yürütmeye başladı. 2016-2017 döneminde Avrupa Birliği'nin sivil toplum için bölgesel bir destek aracı olan TACSO Programı ile işbirliği içine giren STGM'de Kaynak Merkezi ekibinde görev aldı. 2017'den 2020'ye kadar STGM'nin Dijital İşler biriminde çalıştı.

Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında Ergün Kayabaş ile birlikte "Türkiye'de Din ve İnanç Temelinde Ayrımcılık" konusunda izleme raporu hazırladı. Google Türkiye’nin sivil toplum ve kamuyla yürüttüğü çeşitli projelerde 2017’den beri eğitim danışmanlarından birisi olarak çalışıyor.

ozgurmehmetk.net adresinde sivil toplum ve dijital üzerine blog yazıyor. Dijital Düşün Derneği kurucu üyesi.

Image
Ezgican Koçak

Ezgi Can Koçak-Proje Asistanı

5 Haziran 1995 yılında Ankara'da doğdu. 2013'te Gaziantep Anadolu Lisesi'nden, 2019'da ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2018 yılında STGM'ye stajyer olarak katkıda bulunan Koçak,  2019 -2020 tarihleri arasında STÖ Kaynak Merkezi projesinde proje asistanı olarak çalıştı. 2021 Şubat ayından itibaren ST Kapasite Geliştirme Merkezi Projesinin asistanlığını yapmaktadır.

Image
avatar kadın

Serap Pekince-Ofis Görevlisi

Share
İlgili İçerikler