Ana içeriğe atla
Image
Örgütlenme özgürlüğü
Share

Örgütlenme Özgürlüğü Nedir?

23.09.2020
Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonunun (Venedik Komisyonu) görüşlerinden yararlanılmıştır. Komisyon, Azerbaycan’da sivil toplum örgütlerine dair mevzuatın insan hakları standartlarına uyumunu değerlendirdiği görüşünde örgütlenme özgürlüğünü şu şekilde tanımlamıştır: “39. Örgütlenme özgürlüğü, bireylerin bir araya gelmelerini ve ortak menfaatlerini sürdürmelerini, geliştirmelerini ve korumalarını sağlayan bir insan hakkıdır.

40. Örgütlenme özgürlüğü, medeni, siyasi ve ekonomik hakları içeren karmaşık bir haktır. Medeni hak bileşeni, devletin diğerleriyle bir araya gelme ve örgütlenme isteğine yönelik hukuk dışı müdahalesine karşı bireyi korur. Siyasi hak unsuru ise bireylerin çıkarlarını devlete veya diğer bireylere karşı örgütlü ve dolayısıyla daha etkin bir şekilde savunmasına yardımcı olur. Son olarak, ekonomik hak öğesi, bireylerin özellikle sendikalar yoluyla emek/işgücü piyasasındaki menfaatlerini geliştirmelerine olanak sağlar.

41. Üç unsurun bir araya gelmesi, örgütlenme özgürlüğünü, bir ülkede insan haklarının korunmasını ve demokrasi düzeyini ölçen bir barometre olarak işlev gören benzersiz bir insan hakkı yapar.”

Share
İlgili Eğitim