Ana içeriğe atla
Image
sivil sesler atölye
Share

Sivil Sesler'de Atölyeler Aracılığıyla Sesimizi Çoğalttık

Sivil Sesler Festivali'nin dördüncüsünde 65 kentten üç yüze yakın sivil toplum örgütü konuğumuz oldu. Kadın haklarından çocuk haklarına, hayvan haklarından çevre hakkına, engelli haklarından eğitim hakkına kadar pek çok farklı başlıkta çalışma yürüten örgütler festivalde düzenledikleri atölyelerle hem çalışmalarını tanıtılar hem de yeni ortaklıkların ilk adımlarını attılar. 

Sivil Sesler Festivali'nin dördüncüsünde 65 kentten üç yüze yakın sivil toplum örgütü konuğumuz oldu. Kadın haklarından çocuk haklarına, hayvan haklarından çevre hakkına, engelli haklarından eğitim hakkına kadar pek çok farklı başlıkta çalışma yürüten örgütler festivalde düzenledikleri atölyelerle hem çalışmalarını tanıtılar hem de yeni ortaklıkların ilk adımlarını attılar. 

Sivil toplum örgütlerinin kendi çalışmalarını anlattığı, sahadaki deneyimlerini paylaştığı, çalışma alanlarına dair verileri aktardığı ve en önemlisi kendi seslerini, sözlerini katılımcılarla paylaştığı paneller ve atölyeler hepimiz için hem farklı çalışmaları görmek açısından verimli oldu hem de gelecek günler için sesimizi nasıl ortaklaştırabileceğimize ve büyüteceğimize dair fikir verdi.  
 
Festivalde 18 örgüt atölye çalışmasıyla yer aldı. 
 
LGBTİ+ kavramlarından koruyucu aileliğe farkındalık atölyeleri 
 
Denizli LGBTİ Aileleri ve HEVİ LGBTİ+ Derneği'nin birlikte düzenlediği "LGBTİ ile İlgili Temel Kavramları Anlamak" başlıklı atölyede LGBTİ+ kavramlarının etimolojik kökeni hakkında bilgi verildi ve dilin inşasında kullandığımız kelimelerin nasıl nefret söylemi üretebileceği ele alındı.
 
Erzurum'da çalışma yürüten Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM)  ise festivalde "Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık" atölyesi düzenledi. Atölyede çocuk istismarı ve istismarla mücadele yöntemleri hakkında bilgi aktarıldı. 
 
 
Foto: KİKAP Trabzon
 
Çocuk istismarı ile mücadele eden bir dernek olan KİKAP Trabzon festivalde "Bu Bir Sır Değil Aramızda Kalmasın” isimli atölyesinde aynı isimde yürüttükleri projedeki üreçteki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. 
 
Van Kadın Derneği Dayanışma Topluluğu, bölgedeki çalışmaları hakkında sunum yaparken Denizli Koruyucu Aile Derneği'nden Ayşe Şule Süzük, “Sevgisiz büyükleri iyileştirmek sevgisiz çocukları iyileştirmekten daha zordur" mottosuyla hem sistemi anlattı hem de kendi koruyucu ailelik hikâyesini, deneyimlerini, süreçte yaşadığı zorlukları ve sevgili kızlarıyla yaşadığı büyülü masalı dinleyicilerle paylaştı.

Birlikte'yi Birlikte anlattı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM olarak hayata geçirdiğimiz “BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı" da festivalde yer aldı. 42 sivil toplum örgütüne kurumsal hibe desteği sağladığımız ve mentorluk çalışmaları yürüttüğümüz programı BİRLİKTE faydalanıcısı yedi sivil toplum örgütünün temsilcisi anlattı. 

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Çiğdemim Eğitim Çevre ve Dayanışma Derneği, Denizli Otizm Derneği, Herkes için Ruh Sağlığı Derneği, Hevi LGBTİ Derneği, Mekanda Adalet Derneği ve  Özgür Renkler Derneği bu atölyede programla ilgili deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. 

Foto: Birlikte Birlikte'yi Anlatıyor

İnsan hakları alanında çalışan örgütlerin izleme ve savunuculuk kapasitelerini güçlendirmek hedefiyle çalışma yürüten Etkiniz AB Programı da festivalde programlarını tanıtırken, Sivil Düşün AB Programı "Sivil Düşünenler" başlıklı atölyede programın destek ve iletişim çalışmalarını tanıttı.

Sivil Düşün'ün atölyesinde Sivil Düşün’ün farklı destek kategorilerinden yararlanarak çalışma gerçekleştiren Anlatan Eller Derneği, S.S Nilüfer Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi ve Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği de deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Foto: Sivil Düşünenler

İletişim, medya ve internet alanlarında çalışan Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği’nden Arda Çetin’in yürütücüsü olduğu Dijital Haklarımız başlıklı atölyede dijital güvenliğin ne anlama geldiği, güvenli iletişim yollarının neler olduğunu katılımcılarla paylaştı. 

Türkiye'de şeffaf ve adaletli bir mali sistem için çalışma yürüten ve "Verdiğine iyi bak" diyen Vergi Araştırmaları Topluluğu Derneği ise Vergi 101 atölyesinde bireylerin günlük hayatta taşıdıkları vergi yükünü eğlenceli ve ilgi çekici bilgilerle katılımcılara anlattı.  

Foto: Dijital Haklarım Atölyesi 

Çocuk hakları alanında çalışan STÖ'lerde festivaldeydi

Festivalde Şehir Dedektifi, "Çocuk Gözünden Kent Atölyesi"yle bizimle birlikte olurken, Kalkınma Atölyesi Kooperatifi ise "Yoksulun Umudu Çocuk" başlıklı paneli düzenledi. 

Çocuğun sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını odak alan sivil inisiyatif  Şehir Dedektifi, atölyesinde katılımcı büyükleri çocukluklarına yeniden döndürerek, onların çocuk gözüyle kente dair izlenimlerini aldı. Katılımcılar kente dair izlenimlerini resimlerle anlatırken, yaşadıkları kentleri çocuk gözünden değerlendiren katılımcılar bu çalışma aracılığıyla kentlerin çocuklara göre tasarlanmadığını  da fark ettiler. 

Çocuk işçiliği ile mücadelede uzun yıllardır çalışma yürüten Kalkınma Atölyesi ise festivalimiz kapsamında düzenlediği atölyede, 2017-2019 yılları arasında UNICEF Türkiye Ofisi’nin teknik ve finansal desteğiyle yürüttüğü "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı"nın araştırma bulgularını fotoğraf arşivinden seçtiği  fotoğraflarla sundu.  

Türk İşaret Diline giriş yaptık

Anlatan Eller ve İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği işaret dili atölyesinde ise katılımcılara gündelik yaşamda temel iletişimde kullandığımız kelimeler öğretildi. İnteraktif gerçekleşen atölyede “sivil toplum, birleşmiş milletler, engelli hakları, sözleşme, tercüman, erişilebilirlik” gibi kelimelerin de Türk işaret dilindeki karşılıkları katılımcılara gösterildi.

Foto: Hakları Anlatan Eller Atölyesi 

Dijitalleşen sivil toplumu konuştuk 

Dijital dönüşüm ve yeni teknolojiler STÖ'ler için yeni alanlar açıp ve örgütlere çeşitli fırsatlar sunarken, bu hızlı dönüşüme ayak uydurmak pek çok örgüt için zorlu bir süreç.

Festivalde “Sosyal Değişim ve Teknolojik Dönüşüm” başlıklı atölyede bizimle birlikte olan Eşit Gelecek Derneği teknolojik yeniliklerin sosyal alanda nasıl kullanılabileceğine dair iyi örnekleri aktardı. Dijital alan üzerinden örgütlenen ve Türkiye’nin dört bir yanındaki kurumsal ve bireysel gönüllüleriyle paylaşım ekonomisi çalışması yürüten İhtiyaç Haritası da yola çıkış hikayelerini bizimle paylaştı ve ilham verdi.

Toplumsal hayata katkı sunan hikayelerin paylaştıkça çoğalacağını savunan Gönüllü Hikayeleri de festivalimizde “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için Gönüllülük” başlıklı atölye ile bizlerle oldu.

Yurttaş haberciliği odaklı gönüllü haber ağı platformu olan Dokuz8HABER de festivalimiz için düzenledikleri atölyelerinde hem yurttaş haberciliği kavramını anlattı hem de 24 Haziran 2018 ve 31 Mart 2019 seçimlerinde sandık güvenliği platformlarıyla, gönüllü insiyatifleriyle ve yerel medya kuruluşlarıyla etkin bir iş birliği yaparak yurttaşların katılımı açısından çok önemli deneyimler biriktirdikleri çalışmaların sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

İlgili Dosyalar:

  1. BAŞLIK YOK [JPG] [11.44M]
  2. BAŞLIK YOK [JPG] [4.88M]
  3. BAŞLIK YOK [JPG] [11.40M]
  4. BAŞLIK YOK [JPG] [7.80M]
  5. BAŞLIK YOK [JPG] [5.58M]
  6. BAŞLIK YOK [JPG] [426.43K]
  7. BAŞLIK YOK [JPG] [614.04K]
  8. BAŞLIK YOK [JPG] [325.82K]
  9. BAŞLIK YOK [JPG] [347.45K]
  10. BAŞLIK YOK [JPG] [265.03K]
Share
İlgili Eğitim