Ana içeriğe atla
Image
SÖZ
Share

Sivil Toplumun "SÖZ"ünü Hazırlıyoruz

05.10.2020
STGM olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren STÖ’lerinin, yeterlilik ve etkinliklerini örgütsel kapasitelerini güçlendirerek artırmalarına destek olmak için yürüttüğümüz Kaynak Merkezi Projesi kapsamında Mayıs 2019 yılında yeni bir çalışmaya başladık. 

Çalışmamızı ise sivil toplumun devlet ve piyasanın ilişkilerinden bağımsızlaştığı ölçüde kendi gücünü bulacağı inancıyla, STÖ’ler için Öz-düzenleme İlkeleri (SÖZ) oluşturma arayışı olarak adlandırıp ve, 

  • Sivil toplumun, her türlü dış aktörden bağımsızlaşarak kendi gücünü bulması için…
  • Örgütsel kapasitemizi güçlendirerek yetkinlik ve etkililiğe kavuşmak için…
  • Zengin farklılıklarımız ve deneyimlerimizi paylaşıp ortaklaşabilmek için…

diyerek yola çıktık. 
Çalışmamız süresince, 2019 yılının Mayıs- Eylül aylarında gerçekleştirilen 15 derinlemesine görüşme ve Eylül-Aralık aylarında yapılan 4 ayrı odak grup toplantısı sonucunda bir kavramlar seti ortaya çıkardık. Toplamda 42 STÖ temsilcisinin katkıda bulunduğu bu çalışmalar sırasında elde edilen kavramlar setini de kullanarak, SÖZ rehberinin ilk taslağını 2020 yılının Mart ayında tamamladık.

COVID-19 Pandemisi nedeniyle uzaktan çalışılmaya geçilen Mart-Nisan 2020 döneminde bu ilk taslak kapsamındaki,  “Sivil toplum için ÖZ düzenleme kriterleri için izleme ve değerlendirme modeli” ilke ve kriterlerinin belirlenmesine dönük olarak, SÖZ çalışmasına katılmış STÖ temsilcileriyle ikinci kez buluştuk ve çevrimiçi odak grup toplantıları düzenledik.

Bu çevrimiçi odak grup toplantılarında da toplamda 15 STÖ temsilcisi katıldı ve  üç temel SÖZ ilkesinin (katılımcılık, etkililik, sürdürülebilirlik) izleme ve değerlendirme kriterleri üzerine tartışmalar gerçekleştirildi

Sivil toplumun "SÖZ"ünü hazırlama çalışmamızda son olarak 24 Eylül'de, çalışmamızdaki gözlemlerimizi, deneyimlerimizi ve çıktıları da Türkiye'de faaliyet gösteren hükümetler-arası ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerle çevrimiçi bir toplantıda paylaştık. Onlara Türkiye'de sivil toplumun güncel durumunu SÖZ'e katkı koyan STÖ'lerin kendi ifadeleriyle aktardık. Artık Türkiye'de sivil toplumun SÖZ'ünü daha geniş sayıda STÖ ile tartışıp geliştirmeye hazırız.

Çok yakında çalışmamızla ilgili daha detaylı bilgiyi sizlere aktarıyor olacağız. 

Bizi takipte kalın!

Share
İlgili İçerikler