Ana içeriğe atla
Image
Faaliyet
Share

STGM ve TACSO'dan Stratejik Planlama ve Kaynak Geliştirme Eğitimi

09.02.2016
TACSO’nunTürkiye’deki Kaynak Kuruluşu STGM ile birliktedüzenlediği“Ağlar/Platformlar için Stratejik Planlama ve Kaynak Geliştirme Eğitimi” 18-19-20 Ocak 2016 tarihleri arasında 5 sivil ağ ve platform temsilcilerinin Ankara’dabir araya gelmesi ile Neva Palas Otel’de gerçekleştirildi.

TACSO’nunTürkiye’deki Kaynak Kuruluşu STGM ile birliktedüzenlediği“Ağlar/Platformlar için Stratejik Planlama ve Kaynak Geliştirme Eğitimi” 18-19-20 Ocak 2016 tarihleri arasında 5 sivil ağ ve platform temsilcilerinin Ankara’dabir araya gelmesi ile Neva Palas Otel’de gerçekleştirildi.Eğitime,Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı, Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu, Gençlik Örgütleri Forumu Derneği (GoFor), Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ve Türkiye Roman Hakları Forumu’ndan (ROMFO) ayrı ayrı dörder temsilci katıldı.

Eğitimin ilk iki gününde uzman Mert Altuntaş, katılımcıların taslak bir stratejik plan metni oluşturabilmeleri adına; planlamaya hazırlık ve bilgi toplama,stratejik planlamada kurumsal kimliğin belirlenmesi ile ilgili bilgi verdi. Katılımcılar atölye faaliyetleri kapsamında belirledikleri kurumsal kimlik doğrultusunda elde ettikleri bilgilerle paydaş analizi, SWOT ve sorun analizi ile mevcut durum analizi çalışmaları yaptı.

Bir sonraki oturumda ve son gün süresince uzman Funda Küçükcan; katılımcılarıkaynak geliştirmeye dair bilgilendirdi vealternatif fon yaratma olanaklarını Türkiye’den ve dünyadan örneklerle aktardı. Oturumun sonunda katılımcılar kaynak geliştirme stratejisi oluşturmak için grup çalışmaları yaptı.

Üç günlük eğitim boyunca, ağların odak belirleyerek kaynaklarını amaç doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanmaları ve değişen koşullar içerisinde amaçlarına yönelik stratejilerini belirlemeleri üzerinde duruldu. Katılımcıların uzun vadeli hedef ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ne kadar ve hangi maliyete ihtiyaç duyduklarını belirlemelerine yönelik kaynak geliştirme yöntemleri aktarıldı.

Program, üç gün süresince verilen eğitiminve atölye çalışmalarının genel bir değerlendirmesinin yapılmasıve değerlendirme anketlerinin uygulanmasıile sona erdi.
Eğitim oturumunun katılımcı ağlar için devam çalışmaları TACSO/STGM kolaylaştırıcılığı ile yapılacak yüz yüze teknik destek atölyeleri Şubat ve Mart ayları içerisinde gerçekleşecektir.

 

İlgili Dosyalar:

  1. BAŞLIK YOK [JPG] [7.46M]
Share
İlgili Eğitim