Ana içeriğe atla
Image
Faaliyet
Share

STÖ-STÖ Buluşmaları: Kültürel Mirasın Korunması için Deneyim Aktarımı

09.02.2016
TACSO, Türkiye’deki Kaynak Kuruluşu STGM ile birlikte tasarlanan “Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı”nın ilki14-15 Ocak 2016 tarihinde Uşak Tanıtım ve Kültür Gönüllüleri Derneği (UTKGD) ve Kültürel Mirasın Dostları Derneği(KUMİD) arasında gerçekleşti. UTKGD’den 6 temsilci KUMİD’den 7 temsilci İstanbul’dabir araya geldi.

TACSO, Türkiye’deki Kaynak Kuruluşu STGM ile birlikte tasarlanan “Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı”nın ilki14-15 Ocak 2016 tarihinde Uşak Tanıtım ve Kültür Gönüllüleri Derneği (UTKGD) ve Kültürel Mirasın Dostları Derneği(KUMİD) arasında gerçekleşti. UTKGD’den 6 temsilci KUMİD’den 7 temsilci İstanbul’dabir araya geldi.

Türkiye’de STÖ’lerin ve sivil aktivistlerin sahip oldukları bilgi, deneyim ve bakış açılarını diğer STÖ’lerle paylaşarak birlikte öğrenme ve gelişme olanaklarının yaratılmasını amaçlayan program ile benzer amaçlarla çalışan STÖ’lerin birbirleriyle ilişki kurma ve işbirliği geliştirme, birbirinden öğrenme ve ortak hareketler yaratmalarını desteklemek amaçlanıyor.

Buluşma ulusal ölçekte kültürel miras savunuculuğu yapan KUMİDile aynı amacı güden yerel bir dernek olan UTKGD’ningeliştirilecek olan işbirliği ile yerel ve ulusal ölçekteki kültürel miras savunuculuk politikaları geliştirmesi üzerine odaklandı.

İlk gün dernek temsilcileri İstanbul-Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü’ne (KUDEB) ziyarette bulundu. Yapılan toplantıda KUDEB’in çalışmaları ve faaliyet alanları konusunda bilgi alındı. Taş ve ağaç atölyeleri çalışmaları ve eğitimleri üzerine sunuş yapıldı ve atölyelerde yapılan çalışmalardan örnekler sunuldu. KUDEB’in gerçekleştirdiği koruma örnekler incelendi ve yürütülen bilimsel çalışmalar konusunda bilgiler aktarıldı. Olası işbirliği konuları üzerinde duruldu.

Daha sonraki çalışma ziyareti Topkapı SarayıKoruma Onarım Merkez Laboratuarı Müdürlüğüne yapıldı. KUMİD üyeleri ile yapılan toplantıda kültürel miras konusu ve örnekleri üzerinde yapılan çalışmalar incelendi. Uşak’taki örnekler anlatıldı ve yaklaşımlar üzerinde duruldu.

İkinci gün KUMİD yaptığı faaliyetlerden ve savunuculuk örneklerinin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdi. STÖ ve Üniversite işbirliği önemi üzerine bilgiler aktardı. UTKGD Uşak’ın kültürel miras örnekleri ve değerleri üzerine bir sunuş yapıldı. Daha sonra “Katılım ve Savunuculuk” üzerine bir eğitim çalışması gerçekleştirildi. UTKGD’nin yapmış olduğu sunuş temelinde savunuculuk planı taslağı hazırlaması konusunda SWOT analizi, haritalama ve eylem planı üzerinde çalışıldı.

İlgili Dosyalar:

  1. BAŞLIK YOK [JPG] [188.17K]
  2. BAŞLIK YOK [JPG] [188.17K]
Share
İlgili Eğitim
İlgili İçerikler