Ana içeriğe atla
Image
stok
Share

STOK'ta Birinci Yıl Bitti

Avrupa Birliği tarafından desteklenen STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında faaliyet gösteren ve STGM’nin ilk uzun dönemli eğitim programı olan Sivil Toplum Okulu (STOK) birinci yılını tamamladı.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında faaliyet gösteren ve STGM’nin ilk uzun dönemli eğitim programı olan Sivil Toplum Okulu (STOK) birinci yılını tamamladı.

Geçtiğimiz sonbaharda Ankara’dan yola çıkan ve geçtiğimiz hafta Gaziantep’te düzenlenen yedinci ve son oturumuyla birinci yılını tamamlayan STOK’a LGBTİ+ haklarından çocuk haklarına, ifade özgürlüğünden gençlik haklarına, kadın haklarından engelli haklarına kadar pek çok farklı alanda çalışma yürüten 24 sivil toplum örgütünün temsilcisi katıldı.

STÖ’lerin savunuculuk kapasitelerini geliştirmek ve politika yapım süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak amacıyla kurgulanan ve gelişkin bir müfredat temelinde hayata geçirilen programda demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan STÖ’lerin işlevlerini hangi araçlarla ve nasıl yerine getireceklerine dair sorulara dünyadaki eğilimler ve Türkiye’nin güncel siyasi, kültürel ve ekonomik koşulları göz önüne alınarak yanıt üretilmeye çalışıldı.

Sivil toplum temsilcileri ile uzmanların bir araya geldiği STOK’un ilk oturumu Ekim ayında Ankara’da “Dünyada ve Türkiye’de Sivil Toplumun Tarihsel Gelişimi ve Güncel Tartışmalar” tartışmalar başlığıyla düzenlendi. Eğitimde STGM Sivil Toplum Politikaları Koordinatörü Dr. Zafer Çeler, STGM Genel Koordinatörü Tezcan Eralp Abay, STGM Yönetim Kurulu Üyeleri Dr.Levent Korkut ve Sunay Demircan ile Sivil Düşün’den Cengiz Çiftçi sunuş yaptı.

Kasım ayında “STÖ’ler için Sosyal Araştırma ve Eylem Araştırması Eğitimi” başlığıyla düzenlenen ikinci oturumda Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyeleri Doç Dr. Özgehan Şenyuva ve doktor öğretim üyesi  Derya Göçer Akder STÖ temsilcileriyle bir araya gelirken, STÖ’lerin çalışmalarına araştırma yöntemlerini nasıl dahil edebileceğine odaklanıldı.  Eğitimde metodoloji, eylem araştırması, literatür taraması ve analizi, niteliksel ve niceliksel yöntemler ele alındı.

Aralık ayında ODTÜ ev sahipliğinde “Kanıt Temelli Savunuculuk ve Lobicilik” düzenlenen üçüncü oturuma Dr. Ahmet Murat Aytaç, Dr. Şerif Onur Bahçecik, Hakan Ataman ve Özgür Mehmet Kütküt katılırken, TOG Toplum Gönüllüleri Vakfı‘ndan Başak Tuğsavul ve İHOP Genel Koordinatörü Feray Salman da savunuculuk deneyimlerini paylaştı.

STOK’un dördüncü oturumu Ocak ayında Antalya’da Koç Üniversitesi Suna&İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (AKMED) “Katılımcı Yöntemler” başlığıyla düzenlendi. 

Eğitimde ODTÜ'de doktor öğretim üyesi olarak Besim Can Zırh sivil toplum ve katılım başlığıyla sunuş yaparken, Mersin’de faaliyet gösteren Kültürhane deneyimini Dr. Ulaş Bayraktar anlattı. Çocuk hakları aktivisti Esin Koman, Başka Bir Okul Mümkün Ankara Eğitim Kooperatifi’nden Deniz Atak ve Mekânda Adalet Derneği’nden Yaşar Adanalı da deneyim aktarımıyla eğitime katkı sundu.

STOK’un beşinci eğitimi Şubat ayında Hrant Dink Vakfı’nda “Politika İzleme” başlığıyla düzenlenirken eğitime Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nden Laden Yurttagüller ve Volkan Akkuş eğitimci olarak katılırken, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Serpil Sancar toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden izleme çalışmalarını,  Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr Murat Erdoğan ise göç izleme başlığı üzerinden deneyimlerini aktardı.   Eğitimde Hrant Dink Vakfı’ndan Gamze Tosun ve Funda Tekin de medya izleme üzerine deneyim paylaşımında bulundular.

STOK’un altıncı oturumu Mart ayında İstanbul’da Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi’nde (KWORKS) “Sosyal Etki Yönetimi” başlığıyla düzenlendi. Değişim teorisi, paydaş haritalama başlıklarının ele alındığı eğitimde Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’ndan (KUSİF) Agata Fortuna ve Duygu Güner eğitmen olarak yer aldı.

STOK’un “Sosyal Etki Yönetimi 2” başlığıyla düzenlediği son oturum ise Nisan ayında Gaziantep’te Kırkayak ev sahipliğinde düzenlendi. Eğitimde KUSİF’ten Duygu Güner ve Dr. Gonca Ongan sunuş yaparken, Yuva Derneği’nden Cenk Sönmez de deneyim aktarımında bulundu.

Sivil Toplum Okulu’na katılan örgütler şöyle;

-- SPOD (Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsiyet Çalışmaları Derneği)

-- Liman-İş Sendikası

-- Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği

-- Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

-- Hayata Destek Derneği

-- Özgürlük Araştırmaları Derneği

-- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (Ankara Şubesi)

-- Denge ve Denetleme Ağı

-- Başak Kültür ve Sanat Vakfı

-- İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi

-- Hrant Dink Vakfı

-- Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS Araştırma Merkezi)

-- Gençlik Örgütleri Forumu

-- Tarım Bilincini Geliştirme Derneği

-- IPS İletişim Vakfı / Bianet

-- Engelliler Konfederasyonu

-- Sulukule Gönüllüleri Derneği

-- Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV)

-- Engelliler ve Gençlik Eğitim,Kültür, Sağlık, Spor ve Yardımlaşma Derneği

-- Göç İzleme Derneği

-- Dokuz Sekiz Haber

-- Ev Eksenli Çalışan Kadınlar ve Sosyal Haklar Derneği

-- Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği

-- Kızıltepe Lider Kadın Derneği

Share
İlgili Eğitim