Ana içeriğe atla
Image
Haber yatay görseli
Share

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı ( AĞ-DA ) Kuruldu

23.06.2020
Ankara Dayanışma Akademisi (ADA) ile BİRARADA Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği’nin iş birliğinde oluşturulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı” farklı şehirlerden 38 sivil toplum örgütü ve 53 akademisyenin katılımıyla kuruldu.  Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında kurulan AĞ-DA, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında güç kaybeden akademi ile sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkinin yeniden tesis edilmesine katkı sağlamak için çalışacak.

Ankara Dayanışma Akademisi (ADA) ile BİRARADA Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği’nin iş birliğinde oluşturulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı” farklı şehirlerden 38 sivil toplum örgütü ve 53 akademisyenin katılımıyla kuruldu.  Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında kurulan AĞ-DA, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında güç kaybeden akademi ile sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkinin yeniden tesis edilmesine katkı sağlamak için çalışacak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı, ağın içinde yer alan Sivil Toplum Örgütleri ve Dayanışma Akademilerinin politik atmosferin yarattığı engellerle baş edebilmek için birlikte çalışabilme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor ve bu hedef çerçevesinde, sivil toplum örgütleri ile akademisyenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki bilgi birikimi, araştırma ve alan deneyimini paylaşmalarını kolaylaştıracak kanalları geliştirmeyi amaçlıyor. 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler şöyle:
  • Ağın işleyiş ilkeleri çerçevesinde katılımcıların örgütsel ve kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik atölye ve toplantılar
  • Ağ üyelerinin olası baskı ve engellemelerle baş edebilmelerini kolaylaştırmak ve siyasi alana müdahale kanallarını geliştirmek için izleme, raporlama, politika analizi, hak savunuculuğu gibi alanlarda kapasite geliştirmeye yönelik atölye ve toplantılar;
  • OHAL ve sonrasında yaşanan gelişmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan akademisyenler ile sivil toplum örgütleri üzerindeki etkisini ortaya koyan ve ortak eylem stratejileri oluşturarak politik atmosferin yarattığı engellemelerle baş etme yollarını tespit etmeyi hedefleyen bir saha araştırması;
  • Sivil toplum örgütlerinin ve genç akademisyenlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tespit edilen konu ve içeriklerde düzenlenecek online seminerler;
  • Ağdaki akademisyenler ve sivil toplum örgütleri arasında güçlü bir iş birliği zemininin oluşmasını destekleyen faaliyetler: Araştırma, bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak eylemsellik alanlarının inşasını teşvik etmeye yönelik destekler.
Share
İlgili Eğitim