Ana içeriğe atla
Image
stgm
Share

Türkiye’de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi-II

07.10.2020
Türkiye’de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Topluma Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler (TR0604.05/02)

Bu hibe programının birincil bileşeni olan sivil topluma bütüncül yaklaşım, farklı tematik alanlarda çalışan STÖ’lerin bir araya gelerek sorunlara bütüncül bir bakış açısı geliştirmesi, özellikle çapraz kesen konularda ortak çözümler üretebilmesini hedefledi. Önerilen projeler aşağıda yer alan en az iki tematik alanı kapsamalı ve bu iki alanda çalışan örgütlerin işbirliğini içermeliydi. 

  • Çevre ve Toplumsal Cinsiyet,
  • İnsan Hakları ve Çevre,
  • İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet,
  • Çocuk Hakları ve İnsan Hakları,
  • Gençlik ve Çevre

İkinci bileşen ise katılımcı yerel projelerin desteklenmesi idi. Yerel sorunların çözümüne yerel çözümler üreten, karar alma süreçlerine yerelde yaşayan sivil aktörlerin katılmasını destekleyen ve yerel yönetimlerle işbirliği geliştiren proje teklifleri bu hibe programı kapsamında desteklendi.
Uygulama Dönemi: 2007-2009
Toplam bütçesi: 500.000 Euro
Toplam proje sayısı: 21
 

doküman ikonu
İlgili Dokümanlar
Share
İlgili Eğitim