Ana içeriğe atla
Image
Stratejik Planlama Eğitimi
Share

TÜSEV, EU Global Facility Ortaklığında 'Mali Eylem Görev Gücü Düzenlemeleri ve Sivil Toplum Atölyesi'ni Düzenliyor

30 Kasım- 2 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek atölye ile sivil toplumun daha elverişli bir ortamda faaliyet göstermesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Atölye hakkında:

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama (KPA) ve terörizmin finansmanı (TF) ile mücadele konusunda üye ülkelerde yaptığı periyodik denetim ve değerlendirmeler kapsamında Türkiye’ye tavsiyelerde bulunmaktadır. FATF, Türkiye’yi bu konudaki düzenlemeleri sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetlerini kesintiye uğratmayacak biçimde hayata geçirmeye davet etmektedir.

31 Aralık 2020’de 7262 sayılı Kanunun yasalaşmasıyla birlikte dernekler mevzuatı, yardım toplama gibi konularda düzenlemeler yapılmış, dernek denetimlerinde risk analizi uygulamasına geçilmiştir. Kapsamlı değişiklikler sonrasında yapılan toplantılarda STK’lar, düzenlemelerin sivil alana etkileri üzerine görüşlerini paylaşmış ve bu konularla ilgili bilgilenme ve tartışma ihtiyacının ortaya çıktığı görülmüştür.

Birçok ülkede KPA ve TF ile mücadele konusunda kamu idaresine ve sivil topluma destek veren EU Global Facility, Türkiye’de kamu kurumlarına yönelik eğitimler düzenlemektedir. Sivil toplumla ise TÜSEV’in ortaklığında üç günlük bir atölye planlanmaktadır. “Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Düzenlemeleri ve Sivil Toplum Atölyesi” kapsamında, kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla yapılan ulusal ve uluslararası düzenlemeler, bunların sivil topluma yansımaları, ülkelerden iyi uygulama örnekleri ve ulusal stratejinin belirlenmesinde STK’ların aktif aktörler haline gelmesi gibi başlıklar ele alınacaktır.

EU Global Facility hakkında:

EU Global Facility (GF-AML/CFT) 2019’da Avrupa Komisyonu tarafından, kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla sistemlerini güçlendirmek isteyen ülkelere destek sağlamak üzere kurulmuştur. Bugüne kadar çok sayıda ülkede başta kamu kurumları olmak üzere çeşitli paydaşlara teknik destek sağlamıştır.

EU Global Facility hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Atölyeyle ilgili önemli bilgiler:

  • Atölye 30 Kasım- 2 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’da, yüz yüze gerçekleşecektir.
  • Atölyenin kapasitesi 60 kişi ile sınırlıdır. İstanbul dışından 30 katılımcının yol ve konaklama masrafları etkinlik düzenleyicileri tarafından karşılanacaktır.
  • Atölye kapasitesi sınırlı olduğundan katılımcılar belirlenirken coğrafi dağılım ve faaliyet alanı dikkate alınacaktır.
  • Her kuruluştan bir katılımcının başvurması teşvik edilmektedir. Bir kuruluştan birden fazla temsilcinin kaydolması durumunda ilk kayıt yaptıran temsilcinin katılımına öncelik verilecektir.

Başvuru hakkında:

Etkinliğe katılmak isteyen kuruluşların 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar bu bağlantıdan ulaşacakları başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Tüm başvuru sahipleri başvuru sonuçlarıyla ilgili 16-17 Kasım 2022 tarihlerinde e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

İlgili Eğitim