Ana içeriğe atla
Image
Göç
Share

Uluslararası 6. Göç Fotoğraf Yarışması’na Başvurular Başladı!

03.08.2021
UNDP Türkiye, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliğiyle bu yıl 6. kez düzenlenecek olan uluslararası “göç” konulu fotoğraf yarışması başvurulara açıldı. Yarışmanın konusu ve amacı “Mültecileri ANLAMAK- Mültecileri ANLATMAK”!

Göç sürecinde yaşananlar, karşılaşılan zorluklar ve göçle gelen kazanımları belgelemek, kamuoyunun dikkatini “göç” konusuna çekmek amacıyla Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) tarafından düzenlenen uluslararası “göç” konulu fotoğraf yarışmasının altıncısı bu yıl UNDP Türkiye iş birliğinde gerçekleştiriliyor. 18 Ağustos’a kadar başvuruların kabul edileceği yarışmanın amacı, “göç” olgusunun insani ve sosyo-ekonomik boyutunu, göçün ev sahibi ülke ve topluluklar üzerindeki etkilerini, mültecilerin yardıma bağımlı olmadan, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, bir başka ülkede hayata yeniden başlayabilmeleri, dayanıklılık, güçlenme, hayata katılma, sosyal uyum ve entegrasyon bağlamında “göç” olgusunu ve mültecileri anlatmaya odaklanıyor.

İnsanlık tarihinin başladığı dönemden bu yana var olan bir olgu olan “göç”, günümüzde yeni zorluklar ve perspektifler kazandı. Her yıl savaş, çatışma, doğal afetler, iklim krizleri, artan eşitsizlikler, nüfus artışı gibi sebeplerle ülkelerini terk eden milyonlarca kişi başka ülkelere göç ediyor. Bireyler ya da toplulukların kendi iradeleri dışında savaş, dini, siyasi, etnik baskılar, güvenlik ihtiyacı, temel insani ihtiyaçlarını karşılamanın imkânsızlığı gibi zorlayıcı nedenlerin sonucu olarak yer değiştirmesi ise “zorunlu göç” olarak ifade ediliyor. Dünya genelinde zorla yerinden edilen insan sayısının 2020'de 80 milyonu geçtiği tahmin ediliyor.

Bir başka ülkeye sığınan mülteci bireyler kendi hikâyelerini, becerilerini, bilgi birikimlerini de beraberinde götürüyor. Bu kapsamda, mültecilerin bulundukları ülkelerde yardıma bağlı olmadan kendi ayakları üzerinde durabilir hale gelmelerini destekleyen eğitim, sağlık, girişimcilik, iş ve geçim kaynakları, dil eğitimi, kadın ve gençlerin güçlenmesi, toplumsal hayata katılım, sosyal uyum ve entegrasyon gibi alanlarda çeşitli politika ve uygulamalar gerçekleştiriliyor. Ancak, diğer yandan, mültecileri sığındıkları ülkelerde ev sahibi topluluklara bir yük olarak gören önyargılar da var olmaya devam ediyor. Tüm bu tartışmalı çerçeve içerisinde mültecileri anlama ve anlatmayı amaçlayan yarışma, göç olgusunun insani ve sosyo-ekonomik boyutunu yansıtacak fotoğrafları arıyor.

3,7 milyon Suriyeli ile Türkiye şu anda dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. UNDP Türkiye olarak, 2014 yılından bu yana, Suriye krizinin de etkisiyle göç ve mülteciler konusunda çalışmalar yürütüyor, krizden etkilenen mülteci ve ev sahibi toplulukların güçlenmesine katkıda bulunmak, kriz ve şoklara karşı dayanıklılık kazanmalarına destek olmak için çalışıyoruz. Ekonomik entegrasyon, sosyal uyum, yerel kapasitenin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmayı merkezine alan projelerimiz ile Suriye krizi nedeniyle ortaya çıkan sorunlara sürdürülebilir, kapsamlı ve yapısal çözüm önerileri getiriyoruz.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliğiyle düzenlediğimiz “göç” konulu fotoğraf yarışması ile göç olgusunun yerinden edilmiş bireylerin ve ev sahibi toplulukların yaşamları üzerindeki etkilerini anlatmak için “yerinden edilmeyi” fotoğraf sanatı üzerinden ele alıyor ve “göç” konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.

Yarışma şartnamesinin detaylarını incelemek ve yarışmaya katılmak için linke tıklayınız.

*Fotoğraf: Serkan Kurtulmuş

 

İlgili Eğitim