Ana içeriğe atla
Image
hibe duyuruları
Share

Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (UNESCO IFCD)

08.04.2021
Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD), Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin 2005 Sözleşmesinin 18. Maddesi kapsamında kurulan çok bağışçılı bir fondur

Amacı, 2005 Sözleşmesine taraf olan gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı ve yoksulluğun azaltılmasını teşvik etmektir. IFCD, aşağıdakiler yoluyla yapısal değişime yol açan projelere destek olur:

  • Kültürel yapılar, hizmetler ve etkinlikler dahil olmak üzere çeşitli kültürel ifadelerin oluşturulması, üretimi, dağıtımı ve bunlara erişim üzerinde doğrudan etkisi olan politika ve stratejilerin tanıtılması ve / veya detaylandırılması;
  • Gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilir yerel ve bölgesel kültürel çalışmaları ve pazarları desteklemek için kamu ve sivil toplum kuruluşlarının insan kaynağı ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi. 

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

İlgili Eğitim