Ana içeriğe atla
Image
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Share

UN Women'dan Toplumsal Cinsiyet, İklim Değişikliği ve Afetler: Sivil Toplum Eğitimi

BM Kadın Birimi (UN Women) “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında 10-12 Haziran 2024  tarihleri arasında İzmir'de “Toplumsal Cinsiyet, İklim Değişikliği ve Afetler: Sivil Toplum Eğitimi” düzenleyecek. 

Eğitimde, toplumsal cinsiyet bakış açısından iklim değişikliği, afet riski azaltma konularında uluslararası çerçeve ve ulusal mevzuat hakkında rehber bilgiler sunulacak. Ayrıca, iklim değişikliği ve afet riskleri bağlamında toplumsal cinsiyet perspektifinin STÖ’nün kurumsal işleyiş ve faaliyetlerine dahil edilmesi ile savunuculuk ve izleme süreçlerine STÖ katılım yöntemleri de  konuşulacak. 

Eğitime katılmak isteyen STÖ’lerin 28 Mayıs 2024 saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Başvuru sonuçları hakkında bilgilendirme 1 Haziran 2024 günü e-posta ile yapılacaktır.

Başvuru kriterleri

 • Eğitime kadın sivil toplum örgütleri veya toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STÖ’ler ile, gençlerin liderliğinde veya gençlik alanında çalışan veya iklim değişikliği, çevre koruma alanlarında faaliyet gösteren STÖ’ler başvurabilir.
 • Eğitim programı, yerel ve ulusal düzeyde savunuculuk aktiviteleri yürüten hak temelli STÖ’lere yöneliktir.
 • İstisnai durumlar dışında her bir örgütü temsilen 1 kişinin katılımı kabul edilecektir.
 • Eğitime katılacak STÖ temsilcisinin başvuru formunu doldurması ve çalışmanın STÖ’ye olası katkısı hakkında bilgi sunması gerekmektedir.
 • Yerel veya ulusal düzeyde politika yapım süreçlerine katılım, izleme ve değerlendirmeyle ilgili deneyim veya karar verme süreçlerine dahil olma/kamu politikalarını etkileme planının olması tercih unsurudur.

Başvuruların değerlendirilmesi hakkında bilgi

 • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlı tutulacaktır.
 • Değerlendirmede aşağıdaki kriterler baz alınacaktır: Başvuran temsilcinin yukarıda faaliyet alanları belirtilen STÖ’lerden olması
 • Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması
 • Bir STÖ’den 1 kişinin başvurmuş olması
 • Başvuru amacı ile eğitim programı amacının uyumu Tematik dağılım Cinsiyet dengesi
 • Katılım, izleme ve değerlendirmeyle ilgili gündem oluşturma deneyimine sahip olmak veya karar verme süreçlerine dahil olma/kamu politikalarını etkileme planının olması (Eğitime katılım amacında belirtilecek) Değerlendirme sonrasında istisnai durumlar dışında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
 • Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, temsil ettiğiniz örgütün yönetim yapısından, tüm programa örgütünüz adına katılımınızı onayladığını belirten bir “görevlendirme mektubu” almanız gereklidir.

Başvuru formuna erişmek için lütfen tıklayınız.

BM Kadın Birimi
İlgili Eğitim