Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Van Tienhoven Vakfı Küçük Hibe Programı

07.02.2022
Van Tienhoven Uluslararası Doğa Koruma Vakfı Küçük Hibe Programı, dünya genelinde tehdit altındaki türlerin ve ekosistemlerin korunması ve muhafazasına yönelik teklifler için hibe çağrısını başlattı.

Vakıf, dünyadaki yaşam, çeşitli canlı organizmaların ve onların yaşam ortamlarının iyiliği ve bakımı ile ilgilenmektedir. İnsan, biyolojik çeşitlilikte aktör ve faktör olarak çok önemli bir rol oynamaktadır. Vakıf, insanları, küresel değişimin yaşam ortamı ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki baskılarını hafifletmede araç olarak görmektedir.

Politika ve uygulamada değişikliğe yol açan türler, ekosistem ve topluluk tarafından yönetilen doğa koruma konusundaki doğrudan eylemleri finanse etmek için küçük hibeler sağlarlar.
Bu nedenleri durduran, ortadan kaldıran veya hafifleten somut eylemler oluşturmak için doğa üzerindeki tehdit ve baskıların nedenleri hakkında bilgiyi teşvik ederler;
Doğanın korunması adına hükümet, sivil toplum kuruluşları, topluluklar, bireyler ve diğer ilgili paydaşları etkilemek ve bunlarla işbirliği yapmak için çaba gösterirler.

Başvuru yapmak isteyen STÖ'lerin Türkiye'nin uygunluğu ile ilgili olarak Van Tienhoven Vakfı ile iletişime geçmeleri önerilir.
 

İlgili Eğitim