Ana içeriğe atla
Image
stgm
Share

Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi

07.10.2020
Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi (TR0801.08-03)

Özellikle yerel düzeyde çalışmalar gerçekleştiren STÖ’lerin karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendiren küçük ölçekli projelerini desteklemek amacıyla tasarlanan program, yerel düzeyde karar alma süreçlerine sivil katılım, farkındalık yaratma ve sivil diyalog öncelik alanları ile uygulandı. Bu program, STGM’nin alanda özellikle yerel örgütlerle yüz yüze çalışmasının ilk somut ürünü olarak geliştirilen bir hibe programı oldu. Başvuru süreçlerinin yerel örgütlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde sadeleştirilebilmesi ve kolaylaştırılabilmesi için STGM, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi ile işbirliği içinde yoğun bir ön çalışma yürüttü. Bu sürecin sonucunda, programın özgün niteliği olarak, AB standart formatlarından farklı olan basitleştirilmiş başvuru formu ve bütçe formatları ile ilana çıkıldı. Ayrıca, başvuruların Türkçe alınması ve değerlendirilmesi de yine bu programa sağlanan bir istisna olarak uygulandı.

Uygulama Dönemi: 2009-2011
Toplam bütçesi: 200.000 Euro
Toplam proje sayısı: 23
 

doküman ikonu
İlgili Dokümanlar
Share
İlgili Eğitim