Ana içeriğe atla
Image
Online Eğitim
Share

AB İzleme Ağı Beşibiryerde Eğitim Serisi Çevrimiçi İçerikleri STÖ'lerin kullanımına açıldı

11.03.2021
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından uygulanan Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlenmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında TAV (Türkiye Avrupa Vakfı), YADA (Yaşama Dair Vakıf) ve İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) ortaklığında yürütülen “AB İzleme Ağı” Projesi kapsamında şekillendirilen ve ağımızın ana hedef kitlesi olan sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi hedefleyen eğitim programımız Beşibiryerde Eğitim Programı tüm materyalleri ile birlikte çevrimiçi olarak platformda herkesin erişimine açıldı.

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde toplum sağlığını gözeterek fiziksel eğitimleri ve toplantıları yapamasak da ağımız bu süreçte online içerikler geliştirerek sivil toplum kuruluşlarını ve sivil alana emek verenleri farklı alanlarda desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda oluşturduğumuz Beşibiryerde Eğitim Programı içerisindeki eğitimlerimizi herkesin katılımına açık ve ücretsiz olacak şekilde kurguladık ve evde kaldığımız bu dönemlerde çevrimiçi olarak tüm materyalleri ile erişime açıldı. Eğitim içeriklerini ve kapsamını kısaca aşağıda paylaşıyoruz. 
Eğitimlere erişmek için linke tıklayınız.

beşi bir yerde eğitim

1) Dijital Araçlar Eğitimi

Bu eğitimde her geçen gün çoğalan dijital kanalların nasıl daha etkin kullanılacağı ve iletişim dünyasının işleyişi vurgulanırken, dijital kanalların kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. 

2) Stratejik Planlama Eğitimi

Stratejik planlama sivil toplum kuruluşlarının orta vadeli amaç ve hedeflerini tanımlamalarına ve bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik etkili eylemleri belirlemelerine imkan veren bir yöntemdir. Bu eğitim, strateji kavramından yola çıkarak, stratejik planlamanın adımlarını ele almakta ve bu yöntemi farklı kapasitedeki kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanmanın yollarını tartışmaktadır. 

3) Savunuculuk Eğitimi

Temel hak ve özgürlükler için çalışmalarını sürdüren sivil toplum öznelerinin, politikaları etkilemek üzere gerçekleştirdiği ve gerçekleştirebileceği bütün çalışmalar düşünülerek kurgulanan eğitimde “Savunuculuk nedir?” “Neden savunuculuk yapılır?” “Savunuculuk nasıl yapılır?” sorularına cevap aranmaktadır. Politika etkileme sürecinde, savunuculuk ile birlikte karşımıza çokça çıkan kampanya, lobi gibi kavramların da savunuculuk faaliyetleriyle olan ilişkilerine odaklanılarak, savunuculuk alanındaki iyi örnekler de paylaşılmaktadır.

4) Ortaklık Kurma ve İndikatör Belirleme Eğitimi

Sivil toplum alanında çalışmalar yapan sivil toplum özneleri, farklı ihtiyaçlarla diğer aktörlerle iş birlikleri kurabilmektedir. Bu eğitimde,

  • Ortaklık/ağ kurma çalışmalarına dair temel kavramlar, ihtiyaçlar ve yaklaşımlar,
  • Ortaklık/ağ kurmanın adımları,
  • Ortaklık/ağ çalışmalarında gösterge belirleme ve gösterge temelli izleme,
  • Gösterge temelli izleme ve savunuculuk ilişkisi,
  • Ortaklık/ağ kurmaya dair farklı örnekler, pratik bilgiler ve kaynaklar konularına odaklanılmaktadır.

5) Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

Bu eğitimin amacı başta Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası kurumların hibe programlarına yönelik proje yazabilmek gerekli bilgilerin ve yöntemlerin tanıtılmasıdır. Bu eğitim sırasında sözü edilen yöntem 'Proje Döngüsü Yönetimi' tanıtılmaya çalışılırken, bu yöntem ile ilgili temel kavramlar ve başlıklar incelenmektedir. Eğitim sırasında farklı yazılmış ve uygulanmış projelerden gerçek örnekler aracılığıyla tanıtılan kavram ve yöntemlerin nasıl hayat bulduğuna dair bilgiler ve ipuçları da verilmektedir. 

İlgili Eğitim