Ana içeriğe atla
Image
Kanıt Temelli (Destekli) Savunuculuk Eğitimi
Share

Kanıt Temelli (Destekli) Savunuculuk Eğitimi

Sivil toplum örgütlerinin temel amaçları faaliyet gösterdikleri alanlardaki problemlerin çözümü ve durum ve süreçlerin iyileştirilmesidir. Çözüm ve iyileştirme amacıyla yapılan savunuculuk faaliyetleri de STÖ’lerin başat faaliyet alanlarından birini oluşturmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin savunuculuk yaptıkları alanlara dair doğru ve geçerli bilgiye ulaştıktan sonra, bu bilgi ve verilerle destekledikleri faaliyetlerini ve kuruluş amaçlarını savunmaları, bu amaçlarını hedefledikleri gruplara ve odaklara ulaştırmaları ve sonuç almaları çok daha olasıdır.

Bu eğitimde araştırma yöntem ve teknikleri yoluyla elde edilen doğru ve geçerli bilgi ve verilerin savunuculuk sürecinde nasıl kullanılacağı üzerinde durulacaktır. 

Kısaca, savunuculuk, bilgi ve veriyi yetkin ve etkili bir argüman dönüştürerek, bunu karar alıcılara farklı ve çeşitli iletişim kanalları yoluyla ulaştırma süreci olarak tanımlanabilir. Eğer bilgi ve veriler, güvenilir ve uygun bir şekilde edinilir ve faaliyet gösterilen alanın durumuna ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde anlamlı bir analiz ve yoruma tabi tutulursa karar vericiler üzerinde ikna edici ve etkileyici bir güce sahip olabilirler. Bu bilgi ver veriler sivil toplum örgütlerinin yukarıda da belirtildiği gibi kendi yaptıkları araştırmalarda edindikleri bilgiler ve veriler olabileceği gibi, uluslararası ya da ulusal kuruluşların ürettiği istatistiki bilgi ve veriler, nüfus sayımları, akademik çalışmalar da olabilir.

Share
Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Haziran 2024

İlgili Eğitim