Ana içeriğe atla
Image
TACSO Danışma Toplantısı
Share

AB TACSO 3 İhtiyaç Analizi Raporu Danışma Toplantısı Daveti / İhtiyaç Analizi Raporu Özeti AB TACSO 3 Web Sitesinde Yayınlandı

30.06.2020
Avrupa Birliği TACSO 3 Projesi (Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi – 3) 9 Temmuz 2020 Perşembe 11:00 - 13:30 saatleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek “Batı Balkanlar ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu” danışma toplantısına davet ediyor.  Toplantıya katılarak ihtiyaç analizi raporu bulgularına katkı sunmak isteyen sivil toplum örgütleri ve tüm ilgili paydaşlar katılım isteklerini en geç 03 Temmuz 2020, Cuma gününe kadar AB TACSO 3 Türkiye Ülke Koordinatörü Özge Konuralp’e [email protected] adresine mail atarak bildirebilirler.

Avrupa Birliği TACSO 3 Projesi (Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi – 3) 9 Temmuz 2020 Perşembe 11:00 - 13:30 saatleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek “Batı Balkanlar ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu” danışma toplantısına davet ediyor. 

Toplantıya katılarak ihtiyaç analizi raporu bulgularına katkı sunmak isteyen sivil toplum örgütleri ve tüm ilgili paydaşlar katılım isteklerini en geç 03 Temmuz 2020, Cuma gününe kadar AB TACSO 3 Türkiye Ülke Koordinatörü Özge Konuralp’e [email protected] adresine mail atarak bildirebilirler.

AB TACSO 3 projesinin resmi dili İngilizce’dir. Bu nedenle toplantı esnasında sunumu yapılacak olan İhtiyaç Analizi Raporu için kullanılacak sunum metni İngilizce olacak, ancak İhtiyaç Analizi Raporu bulguları AB TACSO 3 ekibi ve Türkiye ülke analizi bölümünün yazarı Ulaş Bayraktar tarafından Türkçe sunulacaktır. Rapor bulguları üzerinde tartışma yine Türkçe gerçekleştirilecektir.

“Batı Balkanlar ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu” özetine http://tacso.eu/ adresinden veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://tacso.eu/first-coherent-picture-of-civil-society-capacity-and-conditions-in-the-western-balkans-and-turkey-for-the-period-2018-19-available/

Toplantı esnasında İngilizce-Türkçe simultane çeviri hizmeti de ayrıca sunulacaktır. Taslak toplantı programını ekte bulabilirsiniz.

AB TACSO 3 İhtiyaç Analizi Çalışması Hakkında

Batı Balkanlar ve Türkiye’yi kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiş olan ihtiyaç analizi çalışması iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşama AB Sivil Toplum Rehberleri baz alınarak Haziran ve Temmuz 2019 tarihleri içerisinde gerçekleştirilen sivil toplumun durumuna ilişkin masa başı araştırmasıdır. İkinci aşama ise Ekim ve Kasım 2019 tarihleri arasında AB TACSO 3 projesi kapsamında The Balkan Civil Society Development Network - BCSDN tarafından gerçekleştirilen ülke bazlı veri toplama ve analiz çalışmasıdır. Batı Balkanlar ve Türkiye’yi kapsayacak şekilde hazırlanmış olan ihtiyaç analizi raporu sivil toplum örgütleri için elverişli yasal ve finansal ortam, temel özgürlükler, sivil toplum-kamu iş birliği ve sivil toplum örgütlerinin kapasite güçlendirme ihtiyaçları gibi ana başlıkları içermektedir. AB TACSO 3 ekibi bu danışma toplantısı ile araştırma bulgularına yönelik olarak sivil toplum örgütlerinin ve ilgili tüm paydaşların geri bildirimlerini ve katkılarını almayı, bunun yanında AB TACSO 3 projesi kapsamında gerçekleştirilecek Kapasite Güçlendirme ve İnsandan İnsana (People to People – P2P) Programlarını katılımcı bir yaklaşımla tasarlamayı amaçlamaktadır.

AB TACSO 3 Hakkında 

Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi (AB TACSO 3) Batı Balkanlar ve Türkiye’de uygulanan bir teknik destek programıdır (www.tacso.eu). AB TACSO 3 sivil toplum örgütlerinin demokratik süreçlerde aktif rol almalarını sağlayacak şekilde kapasitelerinin güçlendirilmesi ve sivil toplumun ve çoğulcu bir medyanın gelişimi için elverişli ortamın teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

İhtiyaç analizi araştırması kapsamında sivil toplum örgütlerinin kapasitelerine ilişkin edinilen bilgiler 6 IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) faydalanıcı ülkesinde Aralık 2019 – Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen toplantılar ile sivil toplum örgütlerine ve diğer paydaşlara danışılmıştır. Türkiye’de gerçekleştirilecek olan danışma toplantısının daha ileri bir tarihte gerçekleştirilmesinin nedeni Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından yakın zamanda ulusal ölçekte gerçekleştirilen araştırma ile İhtiyaç Analizi Raporu bulgularının karşılaştırılması ve ikisi arasındaki eşgüdümün ve koordinasyonun sağlanmasıdır. 9 Temmuz 2020 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek danışma toplantısı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Ulusal Kaynak Merkezi (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği) ortaklığında düzenlenmektedir.

Share
İlgili Eğitim