Ana içeriğe atla
Image
Ağlar platformlar
Share

European ECO Forum - Avrupa Çevre Forumu

Güncelleme Tarihi
07.10.2020
Avrupa'nın tamamına yayılan 200'den fazla çevre örgütünden oluşan bir ağ yapısıdır. ECO Forum, resmi pan-Avrupa işbirliği ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir.

Amaçlar ve Çalışma Şekli

Pan-Avrupa ECO Forumu resmî Pan-Avrupa süreçlerine (Environment for Europe Bakanlar Konferanslarının yanı sıra Çevre ve Sağlık, Çevre ve Ulaşım, Çevre ve Tarım vb. bağlantılı süreçler) katılımda bulunmak isteyen ve nihai amacı, Avrupa düzeyinde ve küresel boyutta sürdürülebilir kalkınmayı, geliştirmeyi amaçlayan sürdürülebilir kalkınma STÖ’lerinden (çevre STÖ’lerinin yanı sıra insan hakları, sağlık gibi ilgili alanlarda çalışmalar yürüten STÖ’ler) oluşan geniş kapsamlı bir koalisyondur.

European ECO Forum'un çalışma grupları şu konu başlıklarına odaklanmaktadır: Toplumsal Katılım Kampanyaları, Enerji ve İklim, Çevre ve Sağlık, Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim, Eğitim, Su, Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Değerler, Orta ve Doğu Avrupa Çevresel Eylem Planları, Yerel Konular.

Üyelik Kriterleri

UN ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) bölgesinde yer alan ve yukarıda belirtilen amaçlara yönelik faaliyet gösteren STÖ’lere, European ECO Forum'un üyesi olabilirler. Üyelik başvurusunda bulunmak için yıl içerisinde sekreteryaya bir başvuru mektubu göndermek ya da genel kurula katılmak için kayıt yaptırmak gerekmektedir.

İletişim 

E-posta: [email protected]  

Web Sayfası: www.eco-forum.org 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtMqDWbvr5jHV_BTevJl6Uw

Image
dijital

Herkes Dijital Sever Eğitimine Başvur

STOK Herkes Dijital Sever Eğitimleri Haziran Ayında Ankara'da Başlıyor.