Ana içeriğe atla
Image
Ağlar platformlar
Share

European Women's Lobby - Avrupa Kadın Lobisi

Güncelleme Tarihi
07.10.2020
1990'da kurulan Avrupa Kadın Lobisi (AKL), kadın örgütlerinin Avrupa Birliği'ndeki en büyük şemsiye kuruluşudur. Avrupa'daki 2000'den fazla kadın örgütü, bünyesi altında bulunmaktadır. AKL sekreteryası Brüksel'de bulunmaktadır.

Amaçlar ve Çalışma Şekli

AKL'nin misyonu, kadın ile erkek arasındaki eşitliği sağlamak; kadına karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak; kadının insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamak; kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak ve son olarak bütün AB politikalarında cinsiyet eşitliğinin dikkate alınmasını garantilemek için birlikte çalışmaktır. AKL temel olarak AB kurumlarıyla (Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Bakanlar Konseyi) çalışmaktadır.

Üyelik ve Üyelik Koşulları

AKL üyelik temelli bir örgütlenmedir. AKL çok geniş ve çeşitli kadın sivil toplum örgütlerini bir araya getirir. Şu anda 2000'den fazla üyesi bulunmaktadır. AKL'de 4 üyelik kategorisi vardır: tam üyeler (ulusal üye örgütler ve Avrupa genelindeki üye örgütler), sınırlı üyeler, bireysel destekleyici üyeler ve destekleyici örgütler.

İletişim 

Adres: 18, rue Hydraulique
1210 Brussels 
Tel: +32 2 217 90 20
Faks: +32 2 219 84 51

E-posta: [email protected]

Web Sayfası: www.womenlobby.org

Image
Birlikte yaka pinleri

BİRLİKTE Destek Programı Teklif Çağrısı

2017’de hak temelli çalışan STÖ’lere kurumsal hibe ve kurumsal gelişim için mentorluk sağlamak üzere uygulamaya başladığımız BİRLİKTE Destek Programının yeni destek dönemi için tekliflerinizi 3 Ağustos 2022’ye kadar iletebilirsiniz.