Ana içeriğe atla
Image
toplum
Share

Daha Erişilebilir Bir Kamu Yönetimi

16.12.2021
Yasal düzenlemeler, sivil katılım için elverişli bir ortamın ön koşullarını belirlerken, mevzuatın yorumlanması ve uygulanması için kurumsal mekanizmaların işleyişi büyük önem taşıyor. Karar alma süreçlerine sivil toplum katılımına yönelik mevcut yapıların daha iyi anlaşılması ve izlenmesi gerekiyor. Alandaki kapasitenin geliştirilmesi, mevcut ağların güçlendirilmesi ve yeni ağların oluşturulması ise önemli ihtiyaç alanları olarak öne çıkıyor. 

STGM ve TÜSEV tarafından önceki dönemde yürütülen kamu-sivil toplum iş birliğinin izlenmesi çalışmalarının devamı olarak tasarlanan bileşen kapsamında, kamu kuruluşlarının katılım mekanizmaları düzenli olarak izleyecek ve konuya ilişkin gelişmeleri sivil toplum örgütleri ile paylaşacağız. Bu kapsama, TBMM, bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin öne çıkan katılım mekanizmalarının izlenmesinin yanı sıra uluslararası örgütlerin sivil toplum katılımı süreçleri de inceleyeceğiz. 

Başlıca Faaliyetler

  • Katılım mekanizmalarının izlenmesi ve gelişmelerin sivil toplum örgütleri ile paylaşılması
  • Uluslararası örgütlerin çalışmalarına, Türkiye’den daha fazla sivil toplum örgütünün katkı vermesini kolaylaştırmaya yönelik faaliyetler
  • STGM tarafından hazırlanacak “Türkiye’de Sivil Topluma Yönelik Kamu Fonları ve Öneriler” ve “AB’nin Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerine Sağladığı Destekler: Değerlendirme ve Öneriler” raporları
  • Sivil toplum alanında çalışan kamu kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirmek için konu bazlı düzenli toplantılar, sivil toplum gündemiyle ilgili konularda düzenlenecek seminerler ve AB iyi uygulama örneklerinin inceleneceği yurt dışı çalışma ziyaretleri
  • Katılımcı demokrasi ve e-demokrasi konusundaki küresel gelişmelere uyumlu bir yaklaşımla çevrimiçi danışma süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla bir model önerisinin geliştirilmesi 
İlgili Eğitim