Ana içeriğe atla
Image
toplum
Share

Daha Erişilebilir Bir Kamu Yönetimi

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesinin uygulama süresi boyunca, erişilebilir bir kamu yönetimi için çalışacağız. Önceki dönemde yürüttüğümüz kamu-sivil toplum iş birliğinin izlenmesi çalışmalarının devamı olarak tasarlanan bileşen kapsamında, kamu kuruluşlarının katılım mekanizmaları düzenli olarak izleyecek ve konuya ilişkin gelişmeleri sivil toplum örgütleri ile paylaşacağız.

Bu kapsama, TBMM, bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin öne çıkan katılım mekanizmalarını izleyecek ve uluslararası örgütlerin sivil toplum katılımı süreçlerini inceleyeceğiz. 

Bu başlıkta yürüteceğimiz başlıca faaliyetler;

  • Katılım mekanizmalarını izleyerek ve gelişmeleri sivil toplum örgütleri ile paylaşmak. 
  • Uluslararası örgütlerin çalışmalarına, Türkiye’den daha fazla sivil toplum örgütünün katkı vermesini kolaylaştırmaya yönelik faaliyetler yürütmek. 
  • “Türkiye’de Sivil Topluma Yönelik Kamu Fonları ve Öneriler” ve “AB’nin Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerine Sağladığı Destekler: Değerlendirme ve Öneriler” başlıklı 2 rapor hazırlayacağız.
  • Sivil toplum alanında çalışan kamu kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirmek için konu bazlı düzenli toplantılar, sivil toplum gündemiyle ilgili konularda seminerler düzenleyeceğiz.
  • Avrupa Birliği'ndeki iyi uygulama örneklerinin incelemek üzere yurt dışı çalışma ziyaretleri yapacağız. 
  • Katılımcı demokrasi ve e-demokrasi konusundaki küresel gelişmelere uyumlu bir yaklaşımla çevrimiçi danışma süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla bir model önerisi geliştireceğiz. 
İlgili Eğitim