Ana içeriğe atla

Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinin Türkiye Sivil Toplumu Üzerindeki Etkisi ve Sivil Toplumun Avrupa Birliği Katılım Sürecindeki Rolü Araştırma Raporu

Sivilog: Aktif Diyaloğun Derinleştirilmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen “Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinin Türkiye Sivil Toplumu Üzerindeki Etkisi ve Sivil Toplumun Avrupa Birliği Katılım Sürecindeki Rolü” araştırma raporu yayınlandı.
Yazar / Editör:
Hazırlayan: Anıl Derkuş
Yayın Yılı:
2022
Konu:
AB-Türkiye İlişkileri
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
Türkiye Avrupa Vakfı
Share
29.06.2022

50 STÖ ile gerçekleştirilen araştırma,  sivil toplum örgütü temsilcilerinin Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin yaklaşımlarını, katılım sürecinin sivil toplum üzerindeki yansımalarını, AB mali desteklerine ilişkin bilgiyi ve görüşleri ve STK’ların katılım sürecindeki rollerine ilişkin düşüncelerini ortaya koyuyor. 

Araştırmaya katılan kişilerin %30’una yakını, Türkiye ve AB arasındaki ikili ilişkinin en olumlu taraflarını demokratik ve yasal düzenlemeler, insan haklarının gelişmesi olarak ifade ediyor. En olumsuz taraflarının ise diyaloğun geliştirilememesi ve müzakere sürecinin tıkanması olduğun  düşünüyor.

Katılım sürecinin sivil toplum üzerindeki etkilerine gelindiğinde, STK temsilcilerinin yaklaşık %40’u finansal desteğin en önemli katkı olduğunu söylüyor. Katılım sürecinin sivil toplumun etki gücünü arttırdığı ve kapasitesini geliştirdiği düşünceleri de finansal desteği takip eden en güçlü iki görüş. STK temsilcileri, katılım sürecinin ortadan kalkması senaryosunun, Türkiye sivil toplumunu önemli ölçüde etkileyeceğini düşünüyor. STK’ların yeni fon kaynakları arayışına girmesi, hak temelli çalışan STK’ların faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi ve sivil alanın daralması en çok öngörülen etkiler olarak ifade ediliyor.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Kasım 2022