Ana içeriğe atla

COVID-19 Salgınının Kadınların Çalışma ve Hane Yaşamı Üzerine Etkileri Politika Raporu

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği'nin desteğiyle hazırladığı “Covıd-19 Salgınının Kadınların Çalışma ve Hane Yaşamı Üzerine Etkileri” başlıklı raporu kamuoyu ile paylaştı. 
Yazar / Editör:
Ayşe Aylin BAYAR
İstanbul Teknik Üniversitesi
Öner GÜNÇAVDI
İstanbul Teknik Üniversitesi
Haluk LEVENT
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayın Yılı:
2020
Konu:
Kadın
Sağlık
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü
Share
01.06.2020

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği'nin desteğiyle hazırladığı “Covıd-19 Salgınının Kadınların Çalışma ve Hane Yaşamı Üzerine Etkileri” başlıklı raporu kamuoyu ile paylaştı. 

COVID- 19 salgınının kadınların çalışma ve hane yaşamı üzerine etkileri konusunda ilk kapsamlı rapor olan çalışma Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, Prof.Dr. Öner Günçavdı ve Prof.Dr. Haluk Levent tarafından hazırlandı. Raporda COVID-19 salgınının Türkiye ve benzeri birçok ülkede toplumun en kırılgan kesimlerinden biri olan kadınların çalışma ve hane yaşamı üzerindeki etkilerini ele alarak mevcut duruma yönelik politika önerilerine yer veriliyor.

"Kadınların salgın sürecinde mağduriyetleri birkaç kat daha arttı"

Raporda toplumun en kırılgan kesimlerinden biri olan kadınların salgın sürecinde mağduriyetleri birkaç kat daha arttığı belirtildi. Kadın nüfusunun kendi içinde önemli kırılganlıkları barındırdığı da not edilirken ev ve bakım hizmetinde olan kadınların daha fazla kırılgan olduğu belirtildi. Bu kadınların kırılganlıklarının kaynağı olarak  mensubu bulundukları hanelerde çalışan diğer fertlerin gelirlerine olan bağımlılıkları oluşturduğuna dikkat çekilirken, salgının bu gelirlerin kaybı yönünde bir risk oluşturması, hem hanedeki diğer fertleri, hem de bu kadınları zora soktuğu belirtildi.
 
İSTANPOL Raporu öneriler bölümünde salgın neticesinde oluşan kısa dönem etkileri gidermek için başta tarım kesimindeki hanelerin finansal yüklerinin azaltılması ve gelir kaybına uğramış hanelere doğrudan destek verilmesi gerektiği belirtildi. İstihdam güvencelerinin de önemli olduğu belirtilirken, “Temel Gelir” politikasının uygulanmasının hem yoksulluğun kuşaklar arası sürekliliğini kırmak hem de yoksulluk riskinin yaygınlaşmasını ve artmasını engellemek için gerekli olduğu vurgulandı. 
İlgili İçerikler
Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Şubat 2021