Ana içeriğe atla

Türkiye Sivil Toplumunda Gönüllü ve Ücretli Çalışan Haklarının Gözlem Raporu

Universus – Sosyal Araştırmalar Merkezi, Sivil Alan Dayanışması kapsamında düzenlediği ve 18 farklı STK’dan katılımcının katıldığı toplantının çıktısını ‘Türkiye Sivil Toplumunda Gönüllü ve Ücretli Çalışan Haklarının Gözlem Raporu” adıyla yayınladı. Raporda STK’larda işe alım süreçleri ve gönüllü ve ücretli çalışanların kurum içi katılımı üzerine deneyim paylaşımı, sivil alandan beklentileri, ihtiyaçları, çözüm önerileri ve iyi örneklere yer veriliyor.
Yazar / Editör:
N. Eylül Açıkkol
Şeyma Keskin
Yayın Yılı:
2020
Konu:
Gönüllülük
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
Universus - Sosyal Araştırmalar Merkezi
Share
09.12.2020

Rapor, sivil alanda emek süreçlerinde karşılaşılan sorunları, ihlalleri, haklara yönelik deneyimleri ve önerileri içeriyor. Rapora temel oluşturan toplantı 3 Ekim 2020 tarihinde gönüllü ve ücretli sivil toplum çalışanların katılımı ile Zoom üzerinden yapıldı.

Sivil Alan Dayanışması, sivil toplumda yeni diyalog kanalları oluşturarak ve ortaklaşılan sorunların belirlenerek ortak çözümlerin birlikte inşa edilebileceği inancından hareket ediyor, bu amaç çerçevesinde gönüllü ve ücretli çalışan haklarının konunun özneleriyle tanımlanması, tartışılması ve gündeme taşınmasını hedefliyor.

Raporun öneriler kısmından birkaç not şöyle; 

- STÖ’lerde çalışma alanlarına göre dahi sivil toplum emekçilerinin sorunları ve ihtiyaçları değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle, sivil toplum emekçilerinin sosyal hakları ve gönüllü haklarının birbiriyle iç içe ancak bağımsız temalarda hak mücadelelerinde örgütlenmesi gerekiyor.

- Sivil alanda çalışanların bir özne olarak ihtiyaçlarını, sorunlarını ve taleplerini karar alıcılara ve fon sağlayan kurumlara dile getirmek için örgütlülük ve/veya dayanışma modelleri oluşmalıdır.

- Sivil alanda çalışma koşulları açısından çalışanın ve gönüllünün iyi olma halini gözeten, sosyal hakların korunduğu, mevcut politika belgelerinin örgüt yapısında işlerlik kazanan iyi örnekler de bulunuyor. Bu iyi uygulamaların bulunduğu sivil toplum örgütlerinin emek sömürüsüne karşı bir arada durması gerekiyor. Sivil toplum örgütlerinin iyileştirmeye dönük, baskı oluşturacak araçları yaratarak öne çıkması ise sivil alandaki çalışanların dayanışmasına önemli bir değer katacaktır.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Ağustos 2022