Ana içeriğe atla

Yoksulluk ve Sosyal Haklar

Ayşe Buğra'nın yoksulluğun sadece gelir düzeyiyle ilgili, sadece ekonomik büyümeyle ya da gelir bölüşümünün düzelmesiyle ortadan kalkabilecek bir olgu olmadığını vurguladığı “Yoksulluk ve Sosyal Haklar” başlıklı raporu yayınlandı.
Yazar / Editör:
Ayşe Buğra
Yayın Yılı:
2005
Konu:
Sivil Toplum Örgütleri
İnsan Hakları
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
Türkçe Çeviri: STGM
Share
14.06.2010

Ayşe Buğra'nın yoksulluğun sadece gelir düzeyiyle ilgili, sadece ekonomik büyümeyle ya da gelir bölüşümünün düzelmesiyle ortadan kalkabilecek bir olgu olmadığını vurguladığı “Yoksulluk ve Sosyal Haklar” başlıklı raporu yayınlandı.

Yazıda, yoksullukla mücadele alanı, insan hakları konusunda çalışan STK’ların yoksullukla mücadele alanında yapabilecekleri önemli şeyler olduğunun altı çizilirken bu rapor, yoksulluk sorununu sosyal haklar ekseninde tartışmayı amaçlıyor.

Rapor, üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde, genel olarak yoksulluk tartışmalarına hakim olan dille sosyal haklarla ilgili tartışmaların dili arasındaki farklardan söz ediliyor. İkinci olarak, sosyal hak söylemi içinde önemli bir yer tutan eşitlik kavramıyla yoksulluk sorunun niteliği arasında bir gerilim olduğu vurgulanıyor, üçüncü bölümde ise, sosyal haklar ve yoksullukla mücadele yöntemleri arasındaki ilişkiyi, Avrupa Birliği içinde benimsenen “sosyal Avrupa” anlayışı bağlamında tartışılıyor.

doküman ikonu
İlgili Dokümanlar
Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Ağustos 2022