Ana içeriğe atla
Image
fon kaynakları 2
Share

TANAP: Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Güncelleme Tarihi
18.11.2020
TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP), TANAP güzergâhı üzerinde uygulanan bir yatırım ve kalkınma projeleri destek programıdır. Programın temel amacı, TANAP Boru Hattı boyunca ekosistem ile uyumlu bir birlik kurarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaktır.
Konu:
Fon Veren:
Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar

Ülke

Türkiye

Kurum Hakkında

TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi), Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP), TANAP güzergâhı üzerinde uygulanan bir yatırım ve kalkınma projeleri destek programıdır. Programın temel amacı, TANAP Boru Hattı boyunca ekosistem ile uyumlu bir birlik kurarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaktır.

Öncelikli Alanlar

Sosyal Öncelik Alanları:

 • Turizm hizmetlerini çeşitlendiren yatırımlar
 • Okulların, kütüphanelerin, spor alanlarının ve ortak sosyal alanların ekipman ihtiyaçları
 • Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve yaygınlaştırılması
 • Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitelerinin artırılması
 • Sosyal sermaye yatırımları
 • Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması
 • Yerel ve geleneksel ürünlerin üretimi

Çevresel Öncelik Alanları: 

 • Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi
 • Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi
 • Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi

Başvuru Hakkında

Proje uygulama illeri, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale’dir.

Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler, Birlikler, Vakıflar, Meslek Odaları, Federasyonlar ve Birlik Konfederasyonları, Ulusal ve Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Üniversiteler, KOBİ’ler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları, Çiftçi Kayıt Sistemine ve Hayvan Kayıt Sistemine Kayıtlı Olanlar ve Küçük Sanayi Siteleri, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Enstitüleri, Okul Aile Birlikleri ile Tarım Bilgi Sistemine (ÇKS, AKS, TÜKAS, TÜRKVET vb.) kayıtlı olan Gerçek Kişiler başvuru yapabilir. 

Hibeler, sunulan proje başvurularının uygulama sürelerine ve bütçelerine göre “Küçük Ölçekli” ve “Orta Ölçekli” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Küçük Ölçekli Hibe Projeleri’nin uygulama süresi en fazla 9 ay ve bütçesi en fazla 200.000 TL’dir. Orta Ölçekli Hibe Projeleri’nin uygulaması süresi ise en fazla 12 ay ve bütçesi en fazla 1.500.000 TL’dir.

Ayrıntılı Bilgi: https://www.tanap.com/tanap-projesi/yatirim-programlari/

Web Sitesi: https://www.tanap.com/

İletişim

E-posta: [email protected] 

İlgili İçerikler
Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Şubat 2021