Ana içeriğe atla
Image
sivil toplum susturulamaz imza çağrısı
Share

Hak Örgütlerinden Derneklerin Faaliyetlerini Kısıtlayacak Yasa Teklifine Karşı İmza Çağrısı

22.12.2020
İnsan hakları örgütleri derneklere denetimi artıran “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi için bir talep metni hazırlayarak imzaya açtı. Ortak yazılı açıklamada, kanun teklifinin başta Anayasa olmak üzere bağlı olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve edinilmiş müktesep haklara aykırı olduğu söylendi ve kanun teklifinin derhal geri çekilmesi istendi.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Yurttaşlık Derneği'nin ilk imzacısı olduğu çağrıda #siviltoplumsusturulamaz denildi. 

Yapılan ortak açıklamada, İçişleri Bakanlığına derneklere kayyum atama yetkisi veren ve sivil toplum örgütlerinin hareket alanını daha da daraltacak olan yasa teklifinin anayasaya ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı olduğu vurgulandı.

Dernekler Kapatılma Riskiyle Karşı Karşıya Kalacak

Açıklamada teklifin aynen yasalaşması durumunda dernek ve vakıflarının tek imza ile kapatılma riskiyle karşı karşıya kalacağı ve bu konuda açılacak idari davaların ise yıllarca süreceği için pratikte “hızlı kapatma” prosedürü yaratılmış olacağına dikkat çekildi.

Geçtiğimiz hafta TBMM’de görüşülen ve 24 Aralık 2020 Perşembe günü Genel Kurul’a gelmesi beklenen “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlayan ve İçişleri Bakanlığının dernekler üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak yeni düzenlemeler içeriyor.

İmza çağrısına kurumsal olarak destek vermek için https://siviltoplumsusturulamaz.org/ adresini kullanabilirsiniz.

Teklife ilişkin değerlendirme bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Açıklama şöyle; 

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Anayasaya ve Örgütlenme Özgürlüğüne Aykırıdır!

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülerek TBMM Genel Kuruluna sevk edilen ve 6 kanunda değişiklik öngören 43 maddelik “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”, başta Anayasa olmak üzere bağlı olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve edinilmiş müktesep haklara aykırıdır.

Teklifin amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmakta ve İçişleri Bakanlığının dernekler üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak yeni düzenlemeler içermektedir.

Teklifin aynen yasalaşması durumunda, başta insan hakları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, çocuk-gençlik hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekleri, hemşeri dernekleri,  spor kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının tümü tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacak, bu konuda açılacak idari davalar yıllarca süreceği için pratikte “hızlı kapatma” prosedürü yaratılmış olacaktır.

Aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak ekte kapsamlı olarak temel itiraz sebeplerini belirttiğimiz tekliften dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddelerin geri çekilmesini, sosyal tarafların görüşleri alınmadan bu tarz tekliflerin yapılmamasını talep ediyoruz.

 

 

İlgili Eğitim