Ana içeriğe atla
Image
iklim
Share

İklim Değişikliğine Kesişimsel Bakış: İklim Kriziyle Mücadele için Erişilebilir Bilgi Üretme Konferansı

13.01.2022
Çevre İçin Podcast projesi 26 Şubat'ta İklim Değişikliğine Kesişimsel Bakış: İklim Kriziyle Mücadele için Erişilebilir Bilgi Üretme Konferansı düzenleyecek.

Konferansa katılmak isteyenler sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve gıda egemenliği, veganlık, insan-eksenli olmayan çevre araştırmaları, çevre ve sivil toplum, çevre ve toplumsal cinsiyet, çevre ve göç ve doğa bilimleri açısından iklim krizi başlıkları başta olmak üzere konferansa başvuru yapabilecek.

Konferansa başvuru yapmak isteyenler  sunumlarının 250 kelimelik özetini ve kısa özgeçmişlerini 24 Ocak 2022 tarihine kadar [email protected] adresine gönderebilirler. 

İYAÇEP

Konferans çağrısı şöyle; 

İklim değişikliğinin etkilerini anlayabilmek için kesişimsel düşünmenin önemi birçok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır (Perkins, 2018; Hathaway, 2019; Di Chiro, 2020; Ergasi, McKinney, and Bell, 2021). Kimberle Crenshaw’ın 1990’larda geliştirdiği kesişimsellik kavramı (Crenshaw, 1991), en basit haliyle, sınıf, ırk, etnisite, ulus, sınıf, yaş, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi kategorilerin bir arada çalışarak, farklı ayrımcılıklara ve damgalamalara yol açabileceğini ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle; kesişimsellik, bu kategorileri yekpare ve kendi içlerinde tutarlı yapılar olarak almaktansa, kategoriler içinde ve arasında yaşanabilecek ayrımcılıkları ve damgalamaları analiz etmemizi sağlamaktadır. 

Kesişimsel yaklaşım, iklim değişikliğinin, neden bir “krize” dönüştüğünü anlamak ve iklim değişikliğinin etkilerini kısa ve uzun dönemde kimlerin daha ağır yaşayacağını belirlemek için oldukça önemlidir. Bu yaklaşım şunlar gibi önemli sorulara cevap bulabilecek bir güce sahiptir: Hangi grupların gıda güvenliği ve egemenliği iklim değişikliği yüzünden öncelikli olarak tehlikeye girecek? İklim krizine sadece insan odaklı bir bakışa sahip olmanın kendisi, dünyayı paylaştığımız canlı ve cansız tüm varlıkları nasıl etkilemekte ve iklim krizini nasıl daha da kötü bir hale getirmekte? Kadınların hali hazırda yaşadığı yapısal eşitsizlikler, onların iklim değişikliği ile mücadele kapasitelerini nasıl etkilemektedir? Ya da, “iklim krizine inanmak” veya “iklim krizine dair önlem almak” nasıl cinsiyetlendirilmektedir? Ve bu cinsiyetlendirme üzerinden, cis-hetero patriyarkal sistem iklim krizini nasıl inkar etmektedir? 

Bu sorulara, ve daha nicesine hep beraber cevap bulabilmemiz için, sürdürdüğümüz, “Çevre İçin Podcast” projesi kapsamında  26.02.2022 tarihinde bir konferans düzenliyoruz. Bugüne kadar, podcast bölümlerimizde iklim değişikliğine kesişimsel bir eksenden bakarak erişilebilir bilgi üretmeye çalıştık (bölümlere şu linkten ulaşabilirsiniz). Ele aldığımız konuları her kesimden dinleyicinin anlayabileceği şekilde anlatmaya özen gösterdik. Bu konferansın amacı da iklim değişikliğine kesişimsel bir eksenden bakan araştırmaları, erişilebilir hale getirmek. Herkesin katılımına açık olacak konferansta yapılan sunumlar, daha sonra “Çevre için Podcast” serisinde bölüm olarak yayınlanabilecek. 

Aşağıdaki alanlar öncelikli olmak üzere iklim değişikliği konusundaki çalışmalarınız ile konferansımıza başvurabilirsiniz:

Sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve gıda egemenliği, veganlık, insan-eksenli olmayan çevre araştırmaları, çevre ve sivil toplum, çevre ve toplumsal cinsiyet, çevre ve göç ve doğa bilimleri açısından iklim krizi.

Başvurularınızı yapmayı planladığınız sunumun 250 kelimelik özeti ve kısa özgeçmişiniz ile birlikte 24.01.2022 tarihine kadar [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Başvuru sonucunuz hakkında 30.01.2022 tarihinde bilgilendirileceksiniz. 

İlgili Eğitim